Skip to main content
DA / EN

Vision og mål

De hadale grave udgør den dybeste del af verdenshavene i 6-11 km dybde og et miljø under ekstremt tryk, der er teknologisk og logistisk udfordrende at udforske. Vores viden om dybhavet og dets betydning i et globalt perspektiv er derfor stærkt begrænset.

Vores vision for HADAL er at ændre denne status gennem teknologisk innovation, internationalt samarbejde og tværfaglig forskning. Special-designede forankringssystemer og apparatur, der kan foretage autonome in situ målinger på havbunden skal bidrage til at øge vores viden om biodiversiteten, biologisk funktion og biogeokemiske processer i det såkaldte  “mare incognitum”, der udgøres af de hadale grave.

De overordnede mål for forskningsindsatsen i HADAL er

  • At undersøge hvordan materiale transporteres til og deponeres i hadale grave
  • At opdage nye livsformer tilpasset disse ekstreme miljøer og kortlægge fylogenetisk diversitet, sammensætning og funktion af hadale mikrobe- og virussamfund
  • At afdække hvordan hadale betingelser og ekstremt tryk former basale biologiske funktioner og interaktioner, dybhavs-biogeografi og element-cyklusser

Læs mere om HADAL i disse nyhedsmeddelelser

Dansk Center for Dybhavsforskning Biologisk Institut Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2732

Sidst opdateret: 08.09.2021