Skip to main content

Igangværende Ph.D-projekter

Igangværende Ph.d.-projekter i GOFE

 

The FAMKO Project – Early intervention to support wellbeing of vulnerable women and their children

Ph.d.studerende:  Lene Nygaard

Hovedvejleder:  Ellen Aagaard Nøhr, Professor 

Medvejleder:   Dorthe Nielsen, Lektor (Indvandrermedicinsk Klinik, OUH); Inge Olga Ibsen, Overlæge, Faglig leder af Familieambulatoriet OUH og Deborah Davis, Professor of Midwifery (ACT Health, Sydney)

Periode: 2019-2023

Læs mere om projektet her

 

Forbedring af overlevelsen efter æggestokkræft ved anvendelse af cirkulerende tumor DNA til tidlig opsporing af tilbagefald; GENOVA - et translationelt studie

Der anvendes sequenzing af tumor (væv) og cirkulerende tumor DNA til at se om man kan detektere recidiver tidligere så flere vil være operable efter DESKTOP III kriterier.

Ph.d.-studerende:  Christine Fribert Thusgaard

Hovedvejleder :  Kirsten Marie Jochumsen, Overlæge, Ph.d. 

Medvejleder:  Torben A. Kruse, Professor og Forskningsleder (Klinisk Genetisk Afdeling OUH);  Mads Thomassen, Molekylær biolog, Ph.d., Lektor (Klinisk Genetisk Afdeling OUH);  Kristina Magaard Koldby, Ph.d.-studerende (Afdeling for Klinisk Genetik, OUH);  Karina Dahl Steffensen, Professor (Onkologisk afd. Sygehus Lillebælt)  og Anja Ør Knudsen, Afdelingslæge  (Onkologisk afd. R, OUH) m.fl.

Periode:   2019 - 2022

 

Prænatal detektion af misdannelser og opfølgning efter diagnose i Region Syddanmark

Ph.d.-studerende: Karina Hjort-Pedersen

Hovedvejleder:  Lene Søndergaard Sperling, Overlæge, Ph.d.

Medvejleder:  Anette Wind Olesen, Overlæge, Ph.d. og Ester Garne, Overlæge, Ph.d. (Pædiatrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt)

Periode:  2014. Orlov 2017-2020. Afsluttes 2021

 

Assisteret reproduktion og den tidlige lutealfase – Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

Ph.d.-studerende: Louise Svenstrup

Hovedvejleder:  Jens Fedder, Professor og Forskningsleder

Medvejleder:  Peter Humaidan, Professor (Fertilitetsklinikken Skive, Aarhus Universitet) ;  Claus Yding Andersen, Professor (Reproduktions Biologisk Laboratorium, Rigshospitalet, København) og Karin Erb, Tidl. Chefbiolog (Fertilitetsklinikken OUH). 

Periode : 2014. Orlov. Deltids Ph.d. Afsluttes  2020. 

 

DNA fragmentation in Spermatozoa. The effect in pregnancy rates.

Ph.d.-studerendende:  Anne Sofie Rex

Hovedvejleder:  Jens Fedder, Professor og Forskningsleder

Periode:  2018-2021

 

Endometrial markers attention in women receiving assisted reproduction.

Ph.d.-studerende:  Laura Catalini

Hovedvejleder:  Jens Fedder, Professor og Forskningsleder

Medvejleder:  Bente Mertz Nørgård, Forskningsleder og Professor (Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi, OUH) & Chunsen Wu, Lektor

Periode:  2019-2023

 

Sentinel Node Mapping with Robotic Assisted NIR Fluorescent Imaging and ICG in Women with Cervical and Endometrial Cancer (SENTIREC CERVIX)

Robotassisteret skildvagtlymfeknude kortlægning hos kvinder med livmoderhalskræft. 

Ph.d.-studerende:  Sara Elisabeth Sponholtz

Hovedvejleder:  Pernille Tine Jensen, Professor (Afd. for Kvindesygdomme, AUH)

Medvejleder: Ole Mogensen, Professor (Afd. for Kvindesygdomme, AUH); Malene Grubbe Hildebrandt, Overlæge, Ph.d (Nuklearmedicinsk Afd., OUH); Doris Schledermann, Overlæge (Patologisk Afd., OUH).

Periode:  2015.  Orlov 2017-2020. Afsluttes 2021.

Læs mere om projektet her

 

Kortlægning af Sentinel Node (Skildvagt Lymfeknuden) med Robotassisteret Nær-Infrarød Fluorescens Billeddannelse hos Kvinder med Livmoderkræft (SENTIREC-ENDO)

Ph.d.-studerende:  Sarah Marie Bjørnholt
Hovedvejleder:   Professor Pernille Tine Jensen, Professor (Afd. for Kvindesygdomme, AUH)  
Medvejleder: Ole Mogensen, Professor (Afd. for Kvindesygdomme, AUH)
Lokalansvarlig: Gudrun Neuman, Overlæge .

Periode: 2019-2023

Læs mere om projektet her

 

Tidlig opsporing af rusmiddelbrug i graviditeten

Ph.d.-studerende:  Nete Lundager Klokker Rausgaard

Hovedvejleder:   Pernille Ravn, Professor.

Medvejleder:  Ellen Aagaard Nøhr, Professor;  Inge Olga Ibsen, Overlæge, faglig leder af Familieambulatoriet og Per Damkier, Professor (Klinisk Farmakologi, OUH)

Periode: 2017-2021

Læs mere om forfatteren her 

 

Risikofaktorer for udvikling af kræft i æggestokkene blandt kvinder med endometriose. Identifikation af en højrisikogruppe.

Et epidemiologisk studie baseret på danske register og spørgeskema. 

Formålet er at identificere den gruppe af endometriose patienter, der er i risiko for at udvikle ovariecancer og derfor bør tilbydes screening.

Ph.d.-studerende:  Line Holdgaard Thomsen

Hovedvejleder:  Jan Blaakær, Professor

Medvejleder:  Tine Henrichsen Schnack, Overlæge og  Ph.d (Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet);  Martin Rudnicki, Professor; Bente Mertz Nørgård, Forskningsleder og Professor (Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi, OUH);  Jan Nielsen, Biostatistiker og Ph.d. (Forskningsenheden for Klinisk Epidemiologi, OUH)og Axel Forman, Professor (Afdelingen for Kvindesygdomme AUH) 

Periode: 2019- 2023 

  

The potential role of infectious agents in ovarian carcinogenesis

Formålet er at undersøge om en infektion kan være årsagen til ovariecancer.

Ph.d.-studerende:  Kasper Ingerslev

Hovevejleder: Jan Blaakær, Professor

Medvejleder: Tine Henrichsen Schnack, Overlæge  og  Ph.d (Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Rigshospitalet)

Periode: 2017-2020

 

Acquisition patterns of HR-HPV infections, with a special view to HIV status

Ph.d.-studerende:  Bariki Mchome

Hovedvejleder:  Vibeke Rasch; Professor.

Medvejleder:  Susanne Krygr Kjær, Professor (Kræftens Bekæmpelse); Rachel Manongi, Ass professor, (Kilimanjaro Christian Medical University College, Tanzania), Julius Mwaiselage (Ocean Road Cancer Instituttet, Tanzania)

Periode: 2017-2022

 

Persistence/clearance patterns of HR-HPV infections, with a special view to HIV status

Ph.d.-studerende:  Patricia Swai

Hovedvejleder: Vibeke Rasch, Professor

Medvejleder:  Susanne Krygr Kjær, Professor (Kræftens Bekæmpelse); Rachel Manongi, Ass professor (Kilimanjaro Christian Medical University College, Tanzania), Julius Mwaiselage (Ocean Road Cancer Instituttet, Tanzania)

Periode: 2017-2022

 

Test performance of Quick HPV testing, Pap smear and VIA for detection of precancerous lesion

Ph.d.-studerende:  Johnson Katenga

Hovedvejleder: Vibeke Rasch, Professor

Medvejleder:  Susanne Krygr Kjær, Professor (Kræftens Bekæmpelse); Andrea Pembe, Professor (Ocean Road Cancer Instituttet, Tanzania); Julius Mwaiselage (Ocean Road Cancer Instituttet, Tanzania)

Periode: 2017-2022

 

HPV testing and the use of telepathology for cervical cancer screening in Kilimanjaro Region, Tanzania

Ph.d.-studerende:  Alex Mremi

Hovedvejleder: Vibeke Rasch; Professor

Medvejleder:  Jan Blåkjær, Professor; Doris Schledermann, Klinisk Lektor (Patologisk afdeling); Ditte Søndergaard Linde; Joseph Mlay (Kilimanjaro Christian Medical University College)

Periode: 2019-2023

 

Pelvic Floor Disorder in Kilimanjaro Tanzania: Prevalence, Risk factors and Outcome of Pessaries treatment

Ph.d.-studerende: Gileard Masenga

Hovedvejleder: Vibeke Rasch, Professor

Medvejleder:  Sia Msuya (Kilimanjaro Christian Medical University College)

Periode: 2015-2020  

Igangværende Ph.d.-projekter med tilknytning til GOFE

 

Characterization of immune activation in cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Ph.d.-studerende:  Dorthe Blirup Snejbjerg, DTU.

Hovedvejleder:  Sine Reker Hadrup, Professor, DTU, Department of Micro- and Nanotechnology

Medvejleder: Susanne Krüger Kjær, Professor (Danish Cancer Society Research Center);  Kirsten Marie Jochumsen, Overlæge, Ph.d.;  Benny Kirschner, Clinical Associate Professor (Department of Gynecology and Obstetrics, Hvidovre Hospital, Denmark)   Samarbejdspartner OUH: Algirdas Markauskas, Overlæge

Periode: 2019-2023

 

Beating Obesity: A feasibility trial

Dette ph.d.-projekt udføres ved Københavns Universitet (KU) med formålet er at designe en intervention, som kan reducere stress og forbedre søvn, kost og fysisk aktivitet hos normal-vægtige gravide

Ph.d.-studerende:  Monica Ladekarl , KU

Hovedvejleder: Berit Heitman; Professor, Afdeling for Almen Medicin, KU.

Medvejleder: Ellen Aagaard Nøhr, Professor. 

Periode:  2018-2021.

 

Future health after a pregnancy with gestational diabetes – a register-based cohort study on type 2 diabetes, cardiovascular disease and psychiatric disorders

Ph.d.-studerende:  Maria Hornstrup Christensen, Steno Diabetes Center Odense.

Hovedvejleder:  Dorte Møller Jensen, Professor, Steno Diabetes Center.

Medvejleder:   Ellen Aagaard Nøhr, Professor

Periode:  2018-2022

 

Kirurgiske komplikationer ved avanceret ovarie cancer

Formålet er at undersøge om mikrodialyse kan detektere lækage ved end-to-end anastomoser ved avanceret ovariecancerkirurgi.

Ph.d.-studerende:  Qazaz Kamran Mirza

Hovedvejleder: Nils Qvist, Forskningsleder og Professor (Kirurgisk Afdeling, OUH)

Medvejleder: Jan Blaakær, Professor

Periode: 2020-2024.

 

Impact of dynamic changes in body size throughout child and adult ages on women’s reproductive health 

Baseret på Det Københavnske Skolelæge Register undersøges, hvordan vægt og højde i barndommen prædikterer senere graviditetsudfald såsom præeclampsi, gestationel diabetes og præterm fødsel. Dette ph.d.-projekt udføres ved Københavns Universitet (KU)

 

Ph.d.-studerende:  Dorte Corfitzen Pedersen, Cand. scient. i human ernæring, KU.

 

Hovedvejleder: Jennifer Baker, Seniorforsker , KU

 

Medvejleder:  Ellen Aagaard Nøhr, Professor.

 

Periode:  2017-2020.

 

Sidst opdateret: 01.07.2020