Skip to main content

LIDEM består af et unikt tværfagligt konsortium med førende forskere fra 5 fakulteter (HUM, NAT, SAMF, SUND og TEK) på Syddansk Universitet og forskere fra professionshøjskolen UCL samt Slagelse Sygehus, som ønsker at skabe innovativ forskning på demensområdet. I konsortiet er udvalgt en mindre gruppe forskere, der fungerer som styrende funktion for LIDEM. Konsortiet i LIDEM er støttet af internationale eksperter fra forskellige fagområder, som alle bidrager med viden og udvikling i forskningsprojekterne. Da forskningscenteret er grundlagt på Citizen Science - borgerinddragelse og samarbejde mellem borgere, fagprofessionelle og forskere, er kommunerne inddraget i LIDEM som essentielle samarbejdspartnere. I finder yderligere information herom under fanen Samarbejdspartnere. Nedenfor finder I informationer på forskerne i LIDEM.

Forskningsteamet i LIDEM

 

Pernille Tanggaard Andersen, professor og forskningsleder, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SUND, SDU. 


Jette Thuesen, lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, SUND, SDU. 

Gitte Rasmussen, professor, 
Institut for Sprog og Kommunikation, HUM, SDU

 

Jens Troelsen, professor, forskningslederInstitut for IdrætogBiomekanik, Active Living, SUND, SDU

 

Henry Larsen, professor, Institut for EntreprenørskabogRelationsledelse, SAMF, SDU

 

Lene Wermuth, lektor, overlæge, Hukommelsesklinikken Slagelse Hospital og IRS, SDU

 

Jens Sønderggard, Professor og Forskningsleder for Almen Praksis, IST, SUND, SDU

 

Mogens Hørder, professor. Dr. med. Brugerperspektiv, IST, SUND, SDU

 

Egon Noe, professor, centerleder, Center for Landdistriktsforskning, SEBE, SAMF, SDU

 

Peter Simonsen, professor, InstitutKulturvidenskab, HUM, SDU

 

Thomas Skovgaard, lektor, Active Living, SUND, SDU

 

Marco Chiarandini, LektorInstitut for MatematikogDatalogi, NAT, SDU

 

Dorthe Susanne Nielsenlektorinfektionsmedicin, IST, SUND, SDU

 

Dorte Gyd-Hansen, Professor ogforskningsleder, Dansk center for Sundhedsøkonomi, IST, SUND, SDU

 

Mette Gislev Kjærsgaard, lektor, institut for Design og Kommunikation, HUM, SDU

 

Annette Aagaard Thuesenlektor, center for landdistriktsforskning, SEBE, SAMF, SDU

 

Carl J. Brandt, Post doc, Forskningsenheden for Almen Praksis, IST, SUND, SDU

 

Per Kjær, professor, UCL ErhvervsakademiogProfessionshøjskoleOmrådet for Sundhed

 

Jesper Bo Nielsen, professor ogforskningsleder, center for MaritimSundhedogSamfund, IST, SUND,

SDU

 

Ulrik W. Nash, Post doc. Strategic Organizational Design, SAMF, SDU

 

Anne Kathrine Overgaardkontorchef, SUND, SDU

 

Thomas KaarstedsouschefSyddanskUniversitetsbibliotek

 

Danielle Louise Nørager JohansenAkademiskmedarbejderInstitut for IdrætogBiomekanik, SUND, SDU

 

Lars Stig MøllerSpecialkonsulent, RIO, SDU

 

Lena Lykke Jønch-ClausenSpecialkonsulent, RIO, SDU

 

Maria Busk Damgaard, Forsknings Assistant, LIDEM, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, IST, SUND, SDU

Sidst opdateret: 02.12.2022