Skip to main content

Formål

Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Den 22. september 2014 blev det første årsmøde for det nyetablerede Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi (DSSØ) afholdt. Årsmødet foregik på Radisson Hotel i Odense. Mødet blev arrangeret af COHERE, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet, Odense.

Årsmødet er henvendt til alle med interesse i anvendt sundhedsøkonomi, og mødets program kommer til at bestå af præsentationer og diskussioner af metoder, videnskabelige resultater og problemstillinger vedrørende sundhedsøkonomi og -politik med relevans for det danske sundhedsvæsen. Årsmødet vil som udgangspunkt være på dansk, men oplæg kan også være på engelsk.

DSSØ skal således være med til at skabe et netværk af og et inspirationsforum for alle med interesse i anvendelsen af økonomisk teori og metode i sundhedsvæsenet. Gennem årlige møder er det hensigten at skabe kontakt mellem personer, som beskæftiger sig med sundhedsøkonomi i forsknings- og analysemiljøer, staten, regioner, kommuner og private virksomheder.

Årsmøderne er henvendt til alle med interesse i anvendt sundhedsøkonomi, og mødernes program består af præsentationer og diskussioner af metoder, videnskabelige resultater og problemstillinger vedrørende sundhedsøkonomi og -politik med relevans for det danske sundhedsvæsen. Årsmøderne vil som udgangspunkt være på dansk, men oplæg kan også være på engelsk.

 

Tilbage til forsiden

Sidst opdateret: 09.05.2024