Skip to main content
DA / EN

Om DaCHE

Hos DaCHE studerer vi borgernes, patienternes og sundhedspersonalets adfærd og præferencer. Vi evaluerer politikker, der kan påvirke disse aktørers adfærd, og vi genererer input til prioriteringsdiskussioner og politiske debatter ved at etablere dokumentation for både omkostninger og effekt af specifikke sundhedspolitikker.

Forskning

Vi anvender de mest relevante metoder, når vi søger at besvare vores forskningsspørgsmål. Disse metoder tæller registeranalyser, spørgeskemaundersøgelser og laboratorieeksperimenter.

Vores centrale forskningstemaer er:

  • Adfærd, incitamenter og motivationer
  • Lighed i sundhed og lighed i adgang til sundhedsydelser
  • Patienters og borgeres præferencer og værdisæt
  • Effekt evaluering af sundhedsinterventioner

Vi fokuserer lige nu på følgende emneområder: almen praksis, sundhedssystemer, population health, prioritering, mental sundhed og diabetes.  

Undervisning 

Vi tilbyder undervisning på bachelor og masterniveau inden for følgende fag: Sundhedsøkonomi, Økonomisk Evaluering, Forebyggelsesøkonomi, Farmakoøkonomi, Data Science og Metode.

 

Sidst opdateret: 09.05.2024