Skip to main content
DA / EN

Nyt projekt skal sænke energiforbruget i erhvervsbygninger

Center for Energy Informatics har netop fået en større bevilling til projektet COORDICY, som skal sænke energiforbruget erhvervsbygninger.

COORDICY er et dansk-amerikansk tværdisciplinært forskningsprojekt om IKT-drevet forskning og innovation i energieffektive bygninger, der samler universiteter, GTS Institutter samt offentlige- og private partnere i en fælles forskningsindsats. Projektet står dermed mål med den danske ambition om at reducere energiforbruget i nye bygninger med 75 % i 2020 og 50 % for eksisterende bygninger i 2050 samt USA's mål om at fordoble energieffektiviteten i 2030.

COORDICY vil tilvejebringe det teoretiske og teknologiske grundlag for benchmarking, diagnosticering og styrring af bygningers drift, på baggrund af relevant faktorer som brugeradfærd, vejrudsigter, bygningskonstruktion, termiske egenskaber, bygningssystemer, samt deres gensidige samspil. COORDICY vil nå sine resultater gennem udvikling af en holistisk digital tilgang til at forbedre benchmarking, styring og diagnosticering af bygningers energiforbrug, for dermed at optimere bygningers drift i forhold til deres oprindelige design, uden at kompromittere bygningskomforten. Diagnosticering af årsager til afvigelser mellem forventet og aktuelt energiforbrug vil danne udgangspunkt for simulering af alternative kombinationer af energirenoveringsteknologier og øget bygningsintelligens til bestemmelse af optimale renoveringsløsninger.

COORDICY medvirker til at energieffektivisering af offentlige og kommercielle bygninger kan spile en central rolle i fremtidens bæredygtige energisystem.

Innovationsfondens pressemeddelelse.

Redaktionen afsluttet: 01.12.2014