Skip to main content

TEK-forskere bidrager til stort vindenergiprojekt

Et landsdækkende projekt har fået 18 mio. kr. til udvikling af vindmølletårne i beton.

Forskere fra Institut for Teknologi og Innovation har sammen med samarbejdspartnere fra Århus Universitet og virksomhederne Conelto ApS, Welcon A/S og SB Engineering modtaget tilsagn om støtte på 18 mio. kr. til et udviklingsprojekt. Støtten er bevilliget af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen.

Vindmølletårne af betonelementer
Projektets mål er at videreudvikle et koncept for vindmølletårne op til 140 meter højde udført med præfabrikerede betonelementer. Opgaven omfatter analyse, design- og produktionsudvikling samt opstilling af et prototypetårn.

Forskerne fra Det Tekniske Fakultet bidrager med konstruktionsanalyse og design, og i spidsen for dette arbejde står professor Linh C. Hoang.

Projektet har et samlet budget på ca. 40 mio. kr. og ledes af Conelto ApS.

Redaktionen afsluttet: 02.03.2012