Skip to main content

Vind-forsker jagter orkaner i USA

Der er udstedt orkanvarsel i det østlige USA. Vind-forsker fra Det Tekniske Fakultet har travlt med at sætte måleudstyr op i området, hvor orkanen er varslet, for at få mere viden om vinds påvirkning af huse.

- Jeg er lige blevet ringet op af en kollega: ’Vi skal ud og pakke bilerne. Vi kører klokken 21. Kan du være der’? Skriver adjunkt Jens Johansson fra Institut for Teknologi og Innovation i en mail.

Han skriver mailen på bagsædet af en truck på vej nordpå fra Florida. Orkanen, som lige nu er en tropisk storm, forventes at ramme det østligste North Carolina som en kategori 1-orkan med vindhastigheder på 33-42 meter per sekund (m/s).

Det er lige nu orkansæson i det sydøstlige USA, og når en orkan rammer østkysten fra Florida op til North Carolina, kører Jens Johansson og hans amerikanske kollegaer fra University of Florida i Gainesville ud og sætter måleudstyr med tryksensorer op på hustage eller mobile master til måling af vindhastigheder. Når orkanen har passeret tager de måleudstyret ned og analyserer, hvor store vindstødene har været.

- Vi håber at blive klogere på, hvor stor vindbelastningen er på husene. Det ved vi faktisk ikke meget om i dag. Man kan bare konstatere, at husene lider stor skade, når der er kraftige storme eller orkaner, siger Jens Johansson.

Vi bygger i blinde
Jens Johannson er i Florida for at lære af de absolut bedste forskere på området. Meningen er, at han skal bringe unik viden med hjem i kufferten, så han kan begynde et forskningsprojekt i Danmark og det øvrige Europa for at sikre vores huse bedre mod storme.

- Det er utroligt, men vi ved ikke, hvordan stormene påvirker vores huse. De normer, som der bygges ud fra i Danmark er udarbejdet på baggrund af få forsøg i vindtunneller. Det er utilstrækkeligt, for der tages ikke hensyn til den store variation i den virkelige verden. For eksempel husenes udformning, om der er et træ i haven, eller om der ligger et nabohus tæt på, forklarer Jens Johansson og fortsætter:

- Vi kan bare konstatere, at småhuse er den type af byggerier, som internationalt lider størst skade ved storme. Alligevel tager man ikke fat om problemets rod og får indhentet nøjagtig viden om vindens og vindstødenes påvirkning af husene.

Flere storme i fremtiden
Alt tyder på, at det i fremtiden bliver endnu mere relevant at få mere viden om, hvordan storme belaster småhuse. FN’s Klimapanel vurderer, at området omkring Danmark vil blive ramt af flere hårde storme.

Jens Johansson ønsker at igangsætte et forskningsprojekt, hvor han sætter måleudstyr op på hustage på eksempelvis den jyske vestkyst og andre steder i Europa og lader udstyret sidde i et år.

- Det vil forbedre den viden, som vi bygger vores huse efter, så vi på et kvalificeret grundlag kan udarbejde vores byggenormer, så vi sikrer, at husene kan modstå stormene samtidig med, at de ikke bliver ’oversikre’, så husene ikke er til at betale, forklarer Jens Johansson.

I mellemtiden venter Jens Johansson på, at orkanen over North Carolina er løjet af, så forskerne kan pille deres udstyr ned igen, så de kan analysere data og blive klogere på, hvordan vinden har påvirket husene.

For mere information kontakt
Adjunkt Jens Johansson på jensj@iti.sdu.dk

Læs mere om Det Tekniske Fakultet.

Redaktionen afsluttet: 04.07.2014