Skip to main content

Vacciner uden bivirkninger

Vacciner er i dag forurenet med små mængder proteiner. Det kan give allergiske reaktioner, men nu skal forskere fra Syddansk Universitet sammen med virksomheden Alphalyse gøre vacciner endnu mere sikre.

Når patienter får sprøjtet en influenzavaccine ind i kroppen, får de samtidigt meget små mængder af ukendte proteiner ind i kroppen. Disse proteiner er rester fra den værtscelle, som har produceret vaccinen. Selvom virksomhederne renser vaccinerne omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der er spor af proteiner i vaccinerne.

- Koncentrationen af værtscelleproteiner er uendelig lille i forhold til selve vaccinen. Og der findes i dag ingen metoder, som er i stand til at kortlægge nøjagtigt hvilke proteiner det drejer sig om. Men det er vigtigt at vide, for nogle proteiner kan gøre at den vaccinerede patient udvikler en allergisk reaktion, forklarer professor Peter Højrup fra proteinforskningsgruppen på Syddansk Universitet.

Sikrere vacciner
Derfor skal forskere fra proteingruppen på Syddansk Universitet udvikle en metode til at analysere sig frem til præcis hvilke proteiner, der er i en vaccine og hvor mange. Det skal ske i tæt samarbejde med den odenseanske virksomhed Alphalyse, som udvikler avancerede proteinanalyser for pharma- og biotekvirksomheder over hele verden, og Statens Serum Institut, som udvikler vacciner.

- Hvis vi finder en måde at analysere hvilke proteiner, der er i vaccinerne vil det betyde, at det bliver endnu mere sikkert at blive vaccineret, fortæller specialkonsulent Marie Grimstrup fra TEK Innovation, som de næste tre år skal være projektleder på projektet hos Alphalyse.

Forskning fremtidssikrer virksomhed
TEK Innovations opgave er at bygge bro mellem virksomheder og universitetet, og vise virksomhederne de muligheder, som universitetets dygtige forskere kan bidrage med. Marie Grimstrup fra TEK Innovation kontaktede Alphalyse og tog initiativ til i tæt samarbejde med de indgående parter at udvikle et højteknologisk projekt.

Det mundende ud i en bevilling på 6 millioner kroner fra InnovationsFonden, som er hele baggrunden for, at forskerne nu kan gå i gang med at udvikle den nye analysemetode, som skal give Alphalyse et forspring på verdensmarkedet.

- Lægemiddelmyndighederne er begyndt at stille krav til mere information om spor af proteiner, men de nødvendige metoder mangler i dag. Det vil betyde store globale markedsmuligheder for Alphalyse, hvis det lykkes at udvikle en metode som kan bestemme nøjagtigt hvilke proteiner i hvilke koncentrationer der er i vaccinerne, vurderer Marie Grimstrup fra TEK Innovation, Syddansk Universitet.

FAKTAALPHALYSE:
Alphalyse blev grundlagt i 2002 og har kunder over hele verden.
Alphalyse ligger i Odense og har i dag 10 ansatte.
Se mere på www.alphalyse.com  

Læs mere om Det Tekniske Fakultet.

Redaktionen afsluttet: 12.06.2014