Skip to main content
DA / EN

Miljøpioner kan snart kalde sig doktor

I over 30 år har Sven Gjedde Sommer kæmpet for et miljøvenligt landbrug. Han har arbejdet på at omdanne gylle til guld ved at genbruge vigtige næringsstoffer i gyllen. Den 24. maj forsvarer han sin doktorafhandling som den første nogensinde på TEK.

Sven G. Sommer har brugt hele sin forskerkarriere på at arbejde for en miljøvenlig dyreproduktion i Danmark, og hans arbejde har bidraget til, at dansk landbrug i dag er blandt verdens reneste. 

Sven G. Sommer var en af de første, som tilbage i 80´erne gjorde opmærksom på, at landbrugets udledning af ammoniak var et stort problem for kvaliteten af vores natur. I dag ved man, at landbruget står for 90 procent af udledningen af ammoniak.

Frontkæmper for miljøet
I 2005 blev han udnævnt til professor i miljøteknologi på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi. En titel han med et glimt i øjet omdøbte til gylleprofessor. Hans mål var at omdanne gylle til guld. Udvikle miljøteknologier, som kunne gøre husdyrproduktionen i Danmark miljøvenlig uden, at det gik ud over produktionen eller landmændenes pengepunge.

Han har været en af frontkæmperne for at sikre, at den skadelige ammoniak fra gylle ikke ødelægger vores natur. Derudover har han forsket intenst i gylleseparering, hvor vigtige stoffer som kvælstof og fosfor kan sorteres fra og genanvendes.

Første doktor på TEK
Fosfor er en begrænset resurse, og fosformangel kan på sigt medføre sultkatastrofer på grund af mindre høstudbytter. Alt sammen har det været med til, at Danmark er blandt verdens førende inden for bæredygtig gødningsteknologi.

Det 30-årige arbejde som frontkæmper for miljøet kulminerer foreløbig, når Sven G. Sommer forsvarer sin doktorafhandling om pH-værdiens påvirkning af fordampning af ammoniak til miljøet. Han kan derefter smykke sig med den fineste akademiske titel og bliver den første doktor fra det Tekniske Fakultet.

Fakta om dr.techn.
Doktorgraden i teknisk videnskab, dr.techn., er den højeste danske akademiske udmærkelse inden for ingeniørvidenskab. Doktorgraden gives på grundlag af en afhandling, der viser, at forfatteren har en betydelig videnskabelig indsigt og modenhed, og at afhandlingen har bragt videnskaben et væsentligt skridt videre.

Redaktionen afsluttet: 17.05.2013