Skip to main content
DA / EN

Slam fra spildevand skal gøres bæredygtig

Forskere fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi er med i et nyt forskningssamarbejde, der skal gøre det muligt at genvinde det livsnødvendige grundstof, fosfor, fra spildeslam.

Fosfor bliver snart en knap ressource. Det er et stort problem, da fosfor er et nødvendigt grundstof for alle levende væsener, og de kendte forekomster er begrænsede. Et nyt treårigt projekt, der netop har modtaget 14 mio. kroner fra Højteknologifonden, skal arbejde med metoder til at genvinde fosfor fra restprojekter.

Forskere fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi (KBM) er nemlig gået sammen med DTU og virksomhederne NORD og Krüger om at udvinde fosforen i aske fra afbrændt spildeslam. Det kan erstatte en del af det nuværende forbrug af råfosfor fra minedrift.

Vigtig for naturen
”Fosforknaphed vil være resultatet, hvis vi fortsætter med minedriften som hidtil. Og det skal vi undgå. Derfor er vi glade for at deltage dette projekt, som tager ansvar for at finde en bæredygtig løsning til fremtidens fosforforsyning,” siger lektor Haiyan Qu fra KBM.

Den største forhindring for at genanvende fosfor fra aske er indholdet af tungmetaller. Det overstiger ofte de gældende regler for udnyttelse som gødning på landbrugsjord og i industrielle processer. Det er lykkedes NORD, der står i spidsen for projektet, at finde løsninger, der fjerner tungmetallerne og gør det muligt at fremstille fosfor af lige så god kvalitet som det, der forekommer i naturen.

60 mio. tons spildevandsslam
Projektet har et stort potentiale både herhjemme og i udlandet:
”Alene i Europa produceres mere end 60 millioner tons spildevandsslam om året, som enten spredes ud på marker eller deponeres. Ved at genanvende fosfor fra asken bliver det muligt både at udnytte slammet til energiproduktion og genanvende fosforindholdet, uden at man bliver nødt til at bekymre sig om tungmetaller og miljøfremmede stoffer,” fortæller Haiyan Qu.

Udvikler brugbare teknologier
Også professor Sven G. Sommer fra KBM ser frem til at deltage i det fremsynede projekt:
”Det vil bidrage til en nødvendig og robust genanvendelse af fosfor, som reducerer miljøbelastningen af vores vandmiljø, hvilket er et af instituttets kerneforskningsområder. Vores deltagelse i projektet vil styrke instituttets laboratorium for krystallisering, der med høj faglig ekspertise kan udvikle teknologier til brug i en bred vifte af bioteknologier," siger han.

For mere information kontakt
Lektor Haiyan Qu: tlf. 6550 7494 / mob. 2135 6304 / e-mail: haq@kbm.sdu.dk

Om projektet
Titel: Recycling high-purity phosphorus from sewage sludge ash
Budget: 27 mio. kr., heraf Højteknologifondens investering på 14 mio. kr.
Varighed: 3 år
Parter: NORD (tidligere Kommunekemi), Krüger a/s, DTU Byg og Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi.

Redaktionen afsluttet: 18.12.2012