Skip to main content

Markrobotter rykker for bæredygtig fødevareproduktion

20 studerende har brugt en måned af deres sommerferie på at bygge robotter til bæredygtigt landbrug. Den 31. august konkurrerer robotterne ved finalen, der bliver afholdt på en porremark uden for Det Tekniske Fakultet.

FN mener, at jordens befolkning runder 9,1 milliarder mennesker i 2050. En udvikling, der medfører store samfundsmæssige udfordringer, bl.a. inden for fødevareressourcer. Denne problemstilling arbejder studerende og forskere på Det Tekniske Fakultet med at løse:

”Vi ser i dag en stigende befolkningstilvækst, og masser af lande har behov for flere og bedre fødevarer. Derfor bliver vi nødt til at udvikle nogle bæredygtige løsninger. Faktisk overforbruger vi allerede nu, så det haster,” siger kursusleder Kjeld Jensen, der brænder for at udvikle robotter, der kan gøre landbruget bæredygtigt.

”Vi vil gerne gøre de studerende opmærksomme på, at bæredygtig produktion af fødevarer er et stort samfundsmæssigt problem, hvis løsning kræver nogle dygtige ingeniører. Rent praktisk gør vi det gennem et sommerkursus i august måned, hvor de studerende lærer de at bygge robotkøretøjer til fx landbruget.”

Stor økonomisk gevinst for pengepung og landbrug
Markrobotter kan gøre en væsentlig forskel for landbruget. I dag kører man på markerne med kæmpe store maskiner, fordi man dermed sparer landmandens eller hans medarbejderes tid – og lønkroner er en markant udgift. Det betyder, at jorden bliver sammenpresset af køretøjer, der kan veje helt op mod 60 tons, hvorved afgrøderne får svært ved at gro igen.

”Forskning viser, at mere end 70% af de ressourcer, man bruger på at bearbejde jorden, skyldes skader fra maskinerne. Derfor vil de mindre og lettere markrobotter kunne spare landmanden for både tid og penge,” forklarer Kjeld Jensen og fortsætter:

”De studerendes små selvkørende robotter er fuldt ud funktionsdygtige landbrugsrobotter, som blot kan skaleres op. På de fleste af robotterne, vil man kunne flytte softwaren over i et stort køretøj.”

De ca. 20 deltagere (primært ingeniørstuderende) har i hele august måned knoklet for at udvikle de automatiserede markrobotter, som skal stå deres prøve til finalekonkurrencen fredag den 31. august, hvor alle interesserede er velkomne.

Om finalen d. 31. august 2012
Sted: Porremarken foran Det Tekniske Fakultet på SDU, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Tid: Den 31. august 2012 kl. 12.30 (alle er velkomne)
Konkurrenceparametre:
Robotterne bliver målt inden for to kategorier:
1) Kørsel i porremarken: Kan robotten klare opgaven i porremarken? Og hvor hurtigt?
2) Design og robotteknisk udførsel

For mere information kontakt
Kursusleder, ph.d.-studerende, Kjeld Jensen på tlf. 2778 1926 eller kjen@kbm.sdu.dk  
Læs mere om sommerskolen

Redaktionen afsluttet: 22.08.2012