Skip to main content
DA / EN

Stigende efterspørgsel på kød presser bæredygtigheden

Forskere fra Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi er med i et projekt, der skal udvinde energi, næringsstoffer og organisk stof fra landbrugsaffald 

Efterspørgslen på kød, mælk og æg er på verdensplan tredoblet de seneste fire årtier og forventes yderligere fordoblet inden 2050. Den globale produktion af animalske fødevarer medfører en kraftig belastning på miljø og klima. Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi (KBM) er nu med i et nyt europæisk forskningsprojekt, ”ReUseWaste”, som i de kommende år skal finde innovative løsninger og teknologier til de store mængder af belastende husdyrgødning, som den animalske produktion fører med sig. Alene i Danmark produceres der 34 millioner ton husdyrgødning årligt.

Projekt baner vejen for innovation og nye teknologier
Den animalske produktion i landbruget kræver et enormt input af ressourcer, såsom jord, energi, vand og næringsstoffer. Ny forskning, udvikling og innovation skal bane vejen for nye teknologier og systemer, som kan gøre jordbruget mere ressource-effektivt. Forskerne fra KBM skal arbejde med at optimere sammensætningen af koncentrerede gødningsprodukter og samtidig fremstille rent vand. Forskningen indebærer bl.a. samarbejde med Alfa Laval, KOMTEK og VERA samt projektets partnere i Spanien, Portugal, Italien, Irland, Holland og Danmark.

Målet er effektiv anvendelse af ressourcer i landbruget
”Forskningsprojektet vil fokusere på at udvinde bioenergi fra affald, så man kan mindske forbruget af fossil energi, øge recirkuleringen af næringsstoffer for at spare på brugen af kunstgødning og bevare jordkvaliteten ved at tilbageføre organisk stof til landbrugsjorden,” siger adjunkt Lene Fjerbæk Søtoft fra KBM.

”ReUseWaste” arbejder med tre indsatsområder: Næringsstoffer, energi og organisk stof i landbrugsproduktionen, og satser på et stærkt samarbejde mellem forskningsmiljøer og miljøteknologiske virksomheder. Det sker bl.a. ved at sætte fokus på at styrke kompetenceopbygning af fremtidens unge forskere på tværs af Europa og mellem universiteter, virksomheder og myndigheder.

Kontakt
Adjunkt Lene Fjerbæk Søtoft, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Det Tekniske Fakultet.
lfj@kbm.sdu.dk / +45 6550 7479

Fakta
Fra 2012-2015 er forskningsprojektet ’ReUseWaste: Recovery and Use of Nutrients, Energy and Organic Matter from Animal Waste’ finansieret med 24 millioner kr. af EU FP7 under Marie Curie Actions programme, et såkaldt Initial Training Network. Projektet har 18 partnere i 6 europæiske lande, som er universiteter, private virksomheder og offentlige institutioner, og vil uddanne 14 yngre forskere. Læs mere på www.reusewaste.eu

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi koordinerer i forvejen projektet ”CleanWaste”, støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der omhandler bæredygtig miljøteknologi til konvertering af husdyrgødning til grøn handelsgødning og bioenergi.

Redaktionen afsluttet: 23.03.2012