Skip to main content
DA / EN

Nyt overvågningssystem afslører truede dyr

Biologer kan nu få et meget mere præcist billede af truede flagermus, fugle og insekter. TEK-forsker står nemlig bag et nyt optage-system, som afslører hidtil ukendte detaljer om flagermus.

Nu er det slut med, at biologer i flere døgn skal ligge i telt med kikkerter og infrarøde kameraer for at forsøge at få et overblik over truede dyrs udbredelse. Professor John Hallam fra det nyoprettede Center for BioRobotics står bag et nyt overvågningssystem, som igennem to måneder konstant har optaget flagermus på taget af en garage på Syddansk Universitet – og systemet har vist sig så effektivt, at det har afsløret to flagermus-arter, som forskerne ikke troede levede i området.

- En voksende bekymring omkring truede dyrearter har skabt et behov for et system, hvor man effektivt kan overvåge de truede dyr. Flagermus er truede, og de lever lige ude i vores baghave her på Syddansk Universitet. Samtidig er universitetet ved at undergå en stor ombygning, hvor planerne er at tredoble arealet. Derfor er det oplagt at se, hvordan det påvirker vores flagermus, forklarer John Hallam fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

Automatisk behandling
Forskerne placerede det nye optageudstyr cirka fem meter over jorden på en garagebygning, hvor flagermus ofte flyver forbi.

- Vi fik to måneders uafbrudte optagelse fra stedet. Det vil være uoverskueligt for en person at sortere optagelserne, men en automatisk behandling af optagelserne identificerede 115.000 lyde fra flagermus. Ved hjælp af den automatiske behandling er det derfor kun en lille del af optagelserne, som kræver menneskelig behandling, forklarer han.

Det er det første optage-system, som kan overvåge et område for insekter, fugle og flagermus så effektivt. Og det kan få store konsekvenser for, hvor effektivt biologer i fremtiden kan fastslå dyrenes udbredelse.

Interessante iagttagelser
I følge flagermuseksperten, professor ved Biologisk Institut, Annemarie Surlykke, har optageudstyret på garagen allerede nu afsløret interessante ting:

- Vi har bl.a. optaget lyde fra to arter flagermus lige her omkring universitetet, hvoraf den ene er observeret en enkelt gang, og den anden er ikke registreret før her i området. Det er meget spændende, at vi med kontinueret overvågning kan finde arter, der ofte overses, når man laver stikprøver, som det er tilfældet i de fleste undersøgelser, siger hun.
De to arter er troldflagermusen (Pipistrellus nathusii) og damflagermusen (Myotis dasycneme).

Overvåger nye byggeprojekter
John Hallam og Annemarie Surlykke vil gerne gennemføre en langtidsovervågning af flagermus i området omkring Syddansk Universitet, hvor der fra 2015 skal bygges et nyt supersygehus.

- Der er stor opmærksomhed om naturgenopretningsprojekter, men hvad med det modsatte? Hvad sker der, når naturen inddrages til byggeri? Kan man bygge ”grønt”? Og virker det? Vi vil gerne følge naturen før, under og efter et kæmpe byggeprojekt, og vi kan bruge den nye teknik og områdets flagermus som ”målemetode”, siger de to forskere.

På billedet ses troldflagermusen.

For mere information kontakt:
Professor John Hallam: E-mail: john@mmmi.sdu.dk. Telefon: 65503546.
Redaktionen afsluttet: 22.01.2014