Skip to main content
DA / EN
Ny uddannelse

Ny civilbachelor- og kandidatuddannelse i bygningsteknik

Vi lever i en verden, hvor globalisering, digitalisering og den teknologiske udvikling galopperer afsted, samtidig med, at vi er nødsaget til at forholde os til klima- og miljømæssige udfordringer, som presser os fra flere sider. Med den nye civilbachelor og kandidatuddannelse i bygningsteknik kommer SDU ikke blot på omgangshøjde med de stadigt accelererende forandringer, men ruster samtidig ingeniørerne til fremtidens udfordringer.

Af Sune Holst, , 21-01-2020

Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt en ny bachelor- og kandidatuddannelse i bygningsteknik. Professor og sektionsleder ved SDU Civil and Architectural Engineering, Mikkel K. Kragh, er begejstret for godkendelsen, hvis perspektiver rækker langt ud i fremtiden:

- Når klimaet forandres – forandres verden. Vi skal give vores studerende de bedste forudsætninger for at kunne begå sig i en foranderlig verden, og det gør vi med disse uddannelser, siger han.

Uddannelserne sigter mod, at de studerende kan begå sig i tværfaglige teams, hvor de kan trække på en bred palette af kompetencer, som for eksempel inkluderer bygningsdesign, infrastruktur, byplanlægning og byggeprocesser – alt sammen ud fra en holistisk tankegang med bæredygtighed i centrum.

Som civilingeniør i Bygningsteknik får du en vigtig rolle i at udvikle fremtidens klimavenlige løsninger til bygninger, broer og byer.

- Vi lever i en verden med store udfordringer og forandringer. Det kræver, at fremtidens ingeniører arbejder på nye måder. Derfor har vi etableret disse nye uddannelser, som samtidig er en fantastisk mulighed for at opbygge et stærkt forskningsmiljø, hvilket vil afspejle sig i undervisningen og i sidste ende i de ingeniører som bliver uddannet i bygningsteknik, siger professor Mikkel K. Kragh.

Vi kommer til at trække på SDUs styrker på robotområdet, ligesom de studerende kommer også til at få indsigt i digitalisering og urban resilience

Mikkel K. Kragh, Professor

Stor tværfaglighed

På SDU er uddannelse og forskning et uadskilleligt partnerskab, som ikke blot fungerer side om side, men som én enhed med vekselvirkning mellem forskningsaktiviteter og formidling af den nyeste viden. De nye uddannelser i bygningsteknik trækker på forskning fra flere steder, hvor SDU har særlige styrkepositioner.

- Vi kommer til at trække på SDUs styrker på robotområdet, ligesom de studerende kommer også til at få indsigt i digitalisering og urban resilience – altså hvordan klimamæssige og sociale forandringer har indvirkning på byer – og hvordan dette kan overføres til fremtidens arkitektur og bygningsdesign, siger professor Mikkel K. Kragh.

Kort sagt har uddannelsen har til formål at uddanne civilingeniører i bygningsteknik, der kombinerer byggefaglig viden, færdigheder og kompetencer med særlige kvalifikationer i relation til bæredygtigt og digitalt byggeri.

De første studerende optages fra efteråret 2020 og det forventes at omtrent 40-50 vil søge optagelse.

Redaktionen afsluttet: 21.01.2020