Skip to main content
DA / EN

Nye maskinteknik-uddannelser på SDU

Torsdag d. 12. december godkendte uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen nye civilingeniøruddannelser i maskinteknik på både diplom-, bachelor- og kandidatniveau ved SDU.

Der kommer en række nye uddannelser i Syddanmark. Det kom frem torsdag, hvor Uddannelses- og Forkningsministeriet meddelte, at i alt 41 nye uddannelser og udbud var blevet godkendt i hele landet.

I Sønderborg bliver der på SDU oprettet nye diplom- og civilingeniøruddannelser i maskinteknik på både bachelor- og kandidatniveau. Civilingeniøruddannelsen i maskinteknik udbydes nu også i Odense. 

”Vi er rigtig, rigtig glade for godkendelserne af maskinteknikuddannelserne,” siger Thomas Buhl, som er leder af Institut for Mekanik og Elektronik ved SDU. 

Han fortæller videre, at begejstringen skyldes, at SDU nu kan tilbyde hele paletten af ingeniøruddannelser inden for elektronik, mekatronik og mekanik. 

”Det giver et sammenhængende sæt af kompetencer inden for netop de områder, hvor regionens virksomheder er verdensførende, og hvor industrien har et særligt behov for arbejdskraft.”

Erhvervslivet jubler

Trods stigende optag på landets ingeniøruddannelser over de senere år, fremgår det af prognoser, at Danmark kommer til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025 og frem. Derfor vækker de nye uddannelser også stor begejstring i en af de store, lokale ingeniørvirksomheder. 

”Vi har godt 250 ingeniører ansat her i hovedkvarteret på Als, og opgaven med at tiltrække eksempelvis maskiningeniører har længe været en udfordring for os. Etableringen af maskinteknik-uddannelserne på SDU vil derfor have afgørende betydning for vores muligheder i fremtiden,” lyder det fra direktør og ejer af LINAK, Bent Jensen. 

Bachelordelen af civilingeniøruddannelsen i Odense og Sønderborg forventes at få et optag på 20 studerende i 2021, mens optaget forventes at øges med fem studerende for hvert år frem mod år 2024.

På kandidatdelen af civilingeniøruddannelsen i Odense og Sønderborg forventes der i første omgang at blive optaget 10 studerende i 2022. I 2024 forventes antallet af studerende at være steget til 25. 

For den nye diplomingeniøruddannelse i Sønderborg forventes der 25 studerende allerede i 2021; et tal, som forventes at vokse til 35 i 2024.
Uddannelserne i Sønderborg udbydes som noget særligt på engelsk.

”Det gør os i stand til at tiltrække flere udenlandske studerende, hvilket er noget vi har stor succes med i Sønderborg, hvor omkring 70% af de internationale ingeniørstuderende efter endt uddannelse bliver boende og får arbejde i områdets virksomheder. Ingeniørvirksomhederne i området er verdensførende inden for deres felter, og for at bevare den position har de brug for de største talenter. Vi tilgodeser dermed et stort industrielt behov,” siger institutleder Thomas Buhl. 

Faktaboks

- En prognose udarbejdet af Danmarks teknologiske Alliance for Engineer the Future konkluderer, at Danmark kommer til at stå over for massiv mangel på højtuddannet teknologisk arbejdskraft i 2025.

- Beregninger foretaget af Ingeniørforeningen IDA for Engineer the Future slår fast, at der kommer til at mangle 10.000 STEM-kandidater i 2025 (STEM: Science, Tech, Engineering, Math). Heraf vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører.

- Energiteknologi står for næsten 18 procent af den samlede danske vareeksport, men virksomhederne inden for energieffektivitet fattes ingeniører - især inden for elektronik, mekatronik og mekanik. Derfor giver det mening at uddanne ingeniørerne i Sønderborg netop dér, hvor der er brug for dem.
 
Redaktionen afsluttet: 11.12.2020