Skip to main content

2,5 mio. til udvikling af ny teknologi til undersøgelse af kræftceller

Forsker fra Institut for Teknologi og Innovation skal stå i spidsen for toårigt projekt, der bl.a. kan forbedre kræftdiagnosticering

Kræft påvirker mange tusinde mennesker hver dag. I dag spiller teknologi en afgørende rolle for, hvordan kræft kan behandles og helbredes. Derfor har PostDoc Martin Hedegaard fra Institut for Teknologi og Innovation på Syddansk Universitets Tekniske Fakultet søgt og modtaget knap 2,5 millioner fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til at bygge et enestående instrument, der gør det muligt at bruge den såkaldte Raman mikro-spektroskopi i kombination med fluorescens mikroskopi bygget i en celle-inkubator.

I praksis betyder det, at Martin Hedegaard bygger en beholder, der kan undersøge fx kræftceller ved 37 grader. Det nye bliver, at forskerne ikke længere, som nu, må tage cellerne ud af ’beholderen’ (den såkaldte celleinkubator) for at undersøge dem nærmere. Optikken til den særlige opservationsmetode (Raman mikro-spektroskopien) bygges ind i selve celle-inkubatoren. Dermed ændres cellernes temperatur og omgivelser ikke i selve undersøgelsesfasen, og det giver iflg. Martin Hedegaard langt bedre muligheder for at undersøge, hvordan f.eks. kemoterapi påvirker cellerne.

Når Martin har bygget og testet den første prototype, er et af de næste skridt at invitere lægefagligt personale til at prøve instrumentet på kræftramte menneskers celler: ’Der er især én afgørende grund til at gå ind i det her projekt: Det er at skabe teknologi, der hjælper andre mennesker. Det er klart, at man som forsker forelsker sig i at nå frem til ny erkendelse, men hvis ikke erkendelsen bliver omsat til værdi for fx syge mennesker, har den ikke den store betydning’, fortæller Martin Hedegaard, der pt. opholder sig som Post Doc ved Imperial College i London. Martin vender tilbage i starten af næste år for at starte det toårige projekt op.

For mere information kontakt
Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff, mob. 6011 2373 og e-mail ptr@iti.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 02.07.2012