Skip to main content

30.000 kr. til speciale om enzym fra kødædende plante

Kemi-ingeniør Camilla Mølgaard Hansen modtog fredag d. 23. marts et legat på 30.000 kr. fra Siemensfonden.

Camilla Mølgaard Hansen, der læser til civilingeniør i Kemi med specialisering i Bioteknologi og Bioraffinering, er i gang med sit speciale, hvor hun arbejder med et nyopdaget enzym fra den kødædende plante ’Venus Fluefanger’.

Legatet på 30.000 kr., som hun har modtaget fra Simensfonden, skal derfor gå til indkøb af apparatur, hun skal bruge i sit specialeprojekt.

Produktion af enzym fra kødædende plante
De særlige enzymer, der er fundet i fordøjelsesvæsken hos ’Venus Fluefanger’, nedbryder de insekter, som planten fanger.

Camilla Mølgaard Hansens vejleder, lektor Henrik Karring, har i et tidligere forskningsprojekt været med til at finde genet for enzymet, og i projektet skal Camilla Mølgaard Hansen optimere produktionen af enzymet i genmodificerede gærceller.

”Enzymet har industrielt potentiale, så hvis vi kan optimere produktionen af enzymet og øge udbyttet væsentligt vil det åbne mulighederne for, at enzymet kan anvendes i fx fødevareindustrien,” siger hun.

Projektet forgår i samarbejde med professor Jan J. Enghild og forskningslektor Kristian W. Sanggaard ved Aarhus Universitet (NOVENIA projektet).

For mere information kontakt
Lektor Henrik Karring på hka@kbm.sdu.dk / mob. 21356350
Specialestuderende Camilla Mølgaard Hansen på chan206@student.sdu.dk  

Redaktionen afsluttet: 23.03.2012