Skip to main content

Millionprojekt skal sikre grøn vækst i det blå Danmark

Forsker fra det tekniske fakultet har gennem to bevillinger sikret Syddansk Universitet millioner til forskning i energieffektivisering af skibe.

Lektor på Institut for Teknologi og Innovation, Marie Lützen, har hentet cirka 4,4 millioner kroner ind til hendes forskning inden for energieffektivisering i dansk skibsfart.

Midlerne kommer dels fra en ansøgning til Den Danske Maritime Fond, dels et nyt, stort samfundspartnerskab ved navn Blue INNOship. Partnerskabet spænder over et hav af aktører i samfundet inden for det maritime erhverv, maritime uddannelser og maritim forskning.

Målet for partnerskabet er inden for bare tre-fire år at skabe store CO2-besparelser og reducere udslip af svovl (SOx) og nitrogen (NOx) med 80 % og derigennem sikre kompetenceudvikling og konkurrenceevne i den danske skibsfartsbranche – med samlebetegnelsen ’det blå Danmark’.

Fakta

Blue INNOship drives af Alfa Laval, A.P. Møller-Mærsk, Hempel, MAN Diesel & Turbo, OSK-ShipTech, TORM, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet samt GTS-institutterne FORCE Technology, Teknologisk Institut og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. I alt er der godt 40 virksomheder og organisationer involveret i aktiviteterne i Blue INNOship.

Både mennesker og teknik undersøges

SDU’s del i projektet kommer til at fokusere på monitorering og performance i skibe - hovedfokus vil ligge på analyser af arbejdsskibe og mindre færger med et varieret driftsmønster. Der arbejdes med både rene tekniske løsninger og løsninger, hvor de menneskelige aspekter inddrages.

Den sidste del, hvor der fokuseres på situation awareness, er støtte af Den Danske Maritime Fond. Situation awareness kan kort defineres, ved at en person på baggrund af tilgængelige informationer danner sig overblik over den pågældende situation og handler på den baggrund.

Marie Lützen samarbejder i sin forskning med en række partnere, herunder Principia North, Automation Lab, rederierne A2SEA, FÆRGEN og Esvagt, samt den maritime uddannelsesinstitution SIMAC. På SDU er udover Institut for Teknologi og Innovation også Center for Smarte Energiløsninger og Center for Maritim Sundhed og Samfund på SDU i Esbjerg inddraget.

Du kan læse mere om det ambitiøse samarbejde i Blue INNOship i denne pressemeddelelse.

For mere information kontakt:
Lektor Marie Lützen

Redaktionen afsluttet: 30.10.2014