Skip to main content

Workshop: Droner, markrobotter og AI afgørende i grøn omstilling

Droner kan skabe overblik, kunstig intelligens kan arbejde med data og markrobotter er en ny medhjælper for landmanden i den grønne omstilling. Det er nogle af resultaterne fra SqM-farm-projektet, som torsdag præsenteres på en workshop på Gyldensteen Gods.

Af Jakob Haugaard Christiansen, 08-10-2021


Når man har mere end en kvart million modne græskar fordelt på 100 hektar, så kan det være svært at danne sig et overblik, mens Halloween-sæsonen nærmer sig sit højdepunkt.

Eller hvis der udbryder skimmel et sted i kornmarken, så vil det være ideelt, hvis landmanden ved det i god tid, så han kan sætte ind lige præcist på den rigtige kvadratmeter, før sygdommen spreder sig.

Begge dele kan ny teknologi som droner, markrobotter og brugen af kunstig intelligens være med til at sikre. Det viser de foreløbige resultater fra SqM-Farm-projektet, som torsdag den 14. oktober bliver præsenteret på en workshop i Fredsskoven ved Gyldensteen Gods på det nordlige Fyn.

- Der er i denne uge indgået en stor politisk landbrugsaftale, som siger, at vi skal have bedre styr på planteproduktionen herhjemme og udledningen af kvælstof. Derfor er workshoppen utrolig aktuel. På workshoppen torsdag viser vi landmændene prøver på den nye teknologi, som både kan være med til at reducere pesticidforbruget med mellem 60 og 80 procent i konkrete tilfælde. Samtidigt er det teknologi, der er økonomisk rentabelt for dem at investere i, siger projektleder Ole Green, der også er stifter af firmaet Agrointelli, som bl.a. arbejder med kameraløsninger, kunstig intelligens og markrobotter.
 

Droner fra SDU

Det Tekniske Fakultet på SDU er også med i projektet, der startede i 2018 og løber frem til næste år. Projektet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Udover SDU består partnerkredsen af Agrointelli (projektleder), Conpleks, FieldSense, Gyldensteen Gods og Aarhus Universitet.

Lektor og droneekspert fra SDU's Dronecenter på Mærsk McKinney Møller Instituttet, Ph.d. Henrik Skov Midtiby fik allerede i 2015 en henvendelse fra netop Gyldensteen Gods, der bad om hjælp til at tælle sine græskar. 

- Den software har vi udviklet, så vi kunne lave den optælling i 2018, og vi kan se, at Gyldensteen har taget det til sig, for de har gjort det selv i år også. Det er blevet et værktøj for dem, som sikrer, at de bl.a. ved, hvor der er en høj tæthed af modne græskar, så de ved, hvor de skal køre hen i markerne, når de skal høste mange græskar til en kunde. På den måde arbejder de mere optimalt ved hjælp af droner og dataindsamlingen, siger droneforskeren.

 
Nyt værktøj i marken

Han vurderer, at dronerne bliver et vigtigt overvågningsredskab, som kan sikre overblik og viden for landmanden i fremtiden. Midtiby har afsluttet selve græskardelen under SqM-Farm-projektet, men er i fuld gang med at sætte et nyt droneprojekt på vingerne.

- Vi vil gerne lave et projekt, hvor vi flyver med autonome droner, som flyver ud fra eksempelvis lufthavnen i Beldringe (HCA Airport) og overflyver marker for landmanden, som dermed får adgang til data, så han måske ikke i realtime, men i hvert fald på ugebasis kan følge udviklingen på sine afgrøder, siger Henrik Skov Midtiby.
 

Teknologi kan skabe grøn omstilling

For projektleder Ole Green er der ingen tvivl om, at ny teknologi er vejen frem, når man taler grøn omstilling indenfor landbruget. Derfor opfordrer han også alle interesserede til at tilmelde sig torsdagens workshop på Gyldensteen Gods.

- Lige om lidt starter forhandlingerne om nedbringelse af pesticidforbruget, som ifølge EU skal halveres i forhold til det forbrug, der var for tre år siden. Og hvis det skal lykkes, så er det kun muligt ved at anvende ny teknologi, siger han.

- I vores projekt her handler det netop om kvadratmeter-landbruget og meget stedpræcis behandling, som er helt afgørende, hvis det skal lykkes - både for miljøet og for økonomien, siger projektlederen.

På workshoppen vil der være mulighed for at møde virksomheder og forskere, der arbejder tæt sammen for at skabe fremtidens teknologiske løsninger til landbruget og for at høre om, hvordan man i praksis indsamler data og tester løsninger på Gyldensteen Gods, der fungerer som test site for projektet.
Workshoppen rundes af med en demo, hvor deltagerne får mulighed for at se en observationsrobot, en drone og en markrobot i aktion.

Redaktionen afsluttet: 08.10.2021