Skip to main content

Sommerdimission 2012: Keep Calm, Engineers will save the world

Der var verbale klap på skulderne og lykønskninger, da dekan Per Michael Johansen holdt tale for sommerens dimittender.

Ingeniørerne spiller en central rolle, når vi skal tage kampen op mod de store samfundsmæssige udfordringer, vi står over for – eksempelvis inden for klima, økonomi og det kommende seniorboom. Det fastslog Per Michael Johansen, dekan ved Det Tekniske Fakultet, i sin tale til de 83 nyuddannede ingeniører.

Ingeniører skubber på udvikling
I talen tog dekanen udgangspunkt i fakultetets postkort med budskabet Keep Calm, Engineers will save the world:

”Jeg vil selvfølgelig ikke påstå, at I alene skal frelse landet fra de skitserede udfordringer, men vi ved, at I som ingeniører er en del af nøglen til løsningen,” sagde han og fortsatte:

”Ser vi på klima- og energikrisen, stiller den krav til, at vi ’genopfinder’ en masse af hverdagens ting: Enorme betonbyggerier og benzinslugende køretøjer bliver udskiftet med energivenlige huse og elbiler. Her spiller I en vigtig rolle.”

Virksomheder har brug for ingeniører
Industrien efterspørger også ingeniører i fremtiden, understregede dekanen og refererede til en undersøgelse udført af Ingeniørforeningen IDA. Heri vurderer danske virksomheder, at deres største fremtidige udfordringer er tekniske effektiviseringer og produktivitetsforbedringer kombineret med innovation og udvikling af nye produkter.

I samme undersøgelse konkluderer Ingeniørforeningen, at ”Den demografiske udvikling i Danmark kombineret med for få ingeniørstuderende gør, at der i fremtiden vil blive mangel på ingeniører. Selv med et forsigtigt skøn for den økonomiske udvikling forventes der allerede i 2015 at mangle 7.600 ingeniører.”

2,6 % gennemsnitlig ledighed
I medierne hører vi ofte om arbejdsløshed og virksomheder, der lukker. Til dette sagde Per Michael Johansen:

”Ledigheden for dimittender er højere end for de mere erfarne ingeniører, men tallene viser, at allerede efter et år har langt de fleste af jer fået job eller blevet selvstændige. Den gennemsnitlige ledighed for ingeniører er 2,6%, hvilket er et ganske lavt tal.”

”Det betyder ikke, at stillingerne hænger på træerne, men det betyder, at I ikke må tabe modet. Brug det netværk, I har fået under studiet, når I har lavet projekter og løst opgaver for erhvervslivet."

For mere information kontakt
AC-fuldmægtig Tina Skoubo på tsk@tek.sdu.dk eller tlf. 6550 7303

Redaktionen afsluttet: 30.06.2012