Skip to main content
DA / EN

COWI-fonden støtter ph.d.-studerende

COWI-fonden har bevilget 70.000 kroner til ph.d.-studerende Søren Gustenhoff Hansen fra Institut for Teknologi og Innovation til forsøg, der skal klarlægge skader på betonbroers indvirkning på bæreevnen.

Forsøgene skal undersøge udviklingen af skader fra alkalikisiereaktioner (AKR) i betonbroer. Skaderne forekommer, når betonbroer med et højt indhold af porøst flint udsættes for vand og alkalier fra f.eks. cement eller tøsalte.

Bæreevnen på de skadede betonkonstruktioner bestemmes i dag ved forsøg og undersøgelser, som tegner et øjebliksbillede af broens bæreevne her og nu. Med forsøget håber Søren Gustenhoff Hansen at udvikle en praktisk anvendelig metode, der kan forudse, hvornår AKR vil påvirke broens bæreevne i en sådan grad, at broen bør udskiftes eller restaureres.

Vejdirektoratet og Banedanmark har estimeret, at omkring 600 danske broer er i fare for at udvikle disse skader i den nærmeste fremtid.

Forsøgene igangsættes omkring 1. august og ventes afsluttet ultimo 2015.

For mere information kontakt:
Søren Gustenhoff Hansen, ph.d.-studerende ved Institut for Teknologi og Innovationsgh@iti.sdu.dk

COWI-fonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet perspektiv og effekt inden for COWI's virkeområder, dvs. rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

Redaktionen afsluttet: 08.06.2015