Skip to main content
DA / EN

Adjungeret professor genudpeges ved KBM

Henrik Skov, professor ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, er blevet genudnævnt adjungeret professor ved Institut for Kemi-, Bio-, og Miljøteknologi

Som professor ved Institut for Miljøvidenskab og Arktisk Center ved Aarhus Universitet og med mere end 25 års erfaring i atmosfærisk kemi, vil den fortsatte tilknytning af Henrik Skov bidrage til en styrkelse af Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologis forskningsprofil inden for atmosfærisk kemi, luftforurening samt arktisk miljøkemi.

Henrik Skovs forskning er centreret om kemiske omsætninger i luften – særligt med fokus på Arktis og globale spørgsmål som klimaændringer og forurening med ozon, partikler og kviksølv.

Med udnævnelsen styrkes også samarbejdet med Aarhus Universitet – et samarbejde der forventes yderligere udvidet på grund af Henrik Skovs rolle som leder af Villum Research Station, en nyetablerede forskningsstation ved Station Nord tæt på nordspidsen af Grønland. Forskningsstationen gør blandt andet brug af droneteknologi, avancerede kemiske målemetoder og brændselscelle-teknologi – forskningsområder der går på tværs af Det Tekniske Fakultets forskningsprofil.

Uddannet i Odense

Henrik Skov er uddannet kemiker og fysiker fra Odense Universitet i 1988 med en ph.d.-grad i atmosfærekemi fra 1992. Han blev i 1993 ansat som seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, som i 2007 blev en del af Aarhus Universitet.

Henrik Skov tiltrådte første gang som adjungeret professor ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi i 2010, og er nu genudnævnt med tiltrædelse 1. juni 2015.

For yderlig information kontakt:

Institutleder, professor Lars Porskjær Christensen, Tlf. 65 50 73 61, lpc@kbm.sdu.dk, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet.

 Adjungeret professor Henrik Skov, hsk@envs.au.dk, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Redaktionen afsluttet: 17.08.2015