Skip to main content

Sådan kommer den nye CIE-bygning til at se ud

De første skitser af den nye bygning, som kommer til at huse Center for Industriel Elektronik (CIE), er nu blevet offentliggjort.

CIE vil indeholde forsknings-, innovations- og testfaciliteter på internationalt topniveau, og derfor er laboratorie, værksteder og projektrum essentielle for centret. Til det formål bygges en ny bygning i forbindelse med Alsion, hvor forskning i produkter, fejl og pålidelighed vil få optimale vilkår. Bygningen bliver forbundet med resten af Alsion via en glas-gangbro. 

Den 2. marts vil det i forbindelse med Mads Clausen Instituttets forårsreception blive muligt at få en virtuel tur i den nye bygning ved hjælp af VR-briller.

Selve byggeriet påbegyndes d. 1. april, og forventes afsluttet i slutningen af 2018. Center for Industriel Elektronik forventes at flytte ind i løbet af sommeren 2019.

Illustrationer af den nye bygning kan ses her

Redaktionen afsluttet: 19.02.2018