Skip to main content

Grænseregionen er blandt verdens bedste i effektelektronik – men skal være endnu bedre

Virksomheder på begge sider af den dansk-tyske grænse styrker deres position på markedet inden for effektelektronik, hvor de i forvejen står utroligt stærkt på verdensplan. Interreg Deutschland-Danmark har bevilliget 2.5 mio. euro til projektet PE-Region Platform.

Det handler om konvertere, transistorer og andre former for effektelektronik; men det handler også grøn energi. Og jobs. Og samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse og mellem virksomheder, universitet og offentlige institutioner. 

Det er nøgleordene i det nye interreg-projekt PE-Region Platform. I projektet videndeles, forskes og netværkes der inden for de store trends, som kommer til at forme fremtiden. 

“Effektelektronik er en megatrend, som er med til at forme vor fremtid og som er helt essentiel i bestræbelserne på at nå verdens klimamål og bekæmpe global opvarmning,” siger leder af Center for Industriel Elektronik på SDU, Thomas Ebel. SDU er leadpartner på projektet.  

Effektelektronik sætter turbo på den grønne omstilling

I de seneste år er der virkelig blevet sat fart under skiftet fra fossile brændstoffer til vedvarende energi i de fleste lande. Men en CO2-neutral fremtid kræver, at produktionen, distributionen og brugen af vedvarende energi bliver endnu mere effektiv. Til det formål er der to løsninger: At producere mere grøn energi og undgå spild i transport og omformning af energi. Begge løsninger kræver ny elektronik. 

”PE-Region Platform er efterfølgeren til det succesrige projekt PE:Region, der blev afsluttet sidste år. I det projekt formåede vi at formidle forskning af høj kvalitet inden effektelektronik og samtidig fremme interaktion mellem universitetsverdenen og aktører i industrien. Vi stræber i projektet efter netværksaktiviteter, der skal føre til et forenet Norden inden for effektelektronik,” siger lektor Kasper Paasch fra SDU. 

Han fortæller videre, at særligt udviklingen af tre demonstratorer viste sig som en god måde at samarbejde med industrien på, hvorfor dette er et aspekt, der går igen i det nye projekt. 

”Man kan sige, at hvor vi i det første projekt fik sat rammerne og bevist konceptet, så bygger vi nu endnu et lag på og etablerer en decideret platform for innovation og energieffektivitet. Vi kommer også til at udforske potentialet i digitalisering i den sammenhæng,” uddyber Kasper Paasch og tilføjer:
”I sidste ende skulle dette gerne munde ud i udviklingen af nye løsninger, som igen fører til nye produkter og nye forretningsmuligheder.” 

Sig ”SiC” til dit elektroniske apparat

Silicium har domineret i elektroniske apparater igennem årtier, men i de seneste år har siliciumcarbid (SiC) bevist sit værd. 

Siliciumcarbid-komponenter excellerer ved høj temperaturresistens og effektiv og lav elektrisk modstand, men det har vist sig, at det nye halvledermateriale opfører sig forskelligt fra silicium, hvorfor industrielle partnere har bedt SDU kigge nærmere på SiC, så der opnås en større forståelse for fysikken bag. Det skal ses som ét af mange eksempler på, hvad PE-Region Platform kan byde ind med. 

SDU har state-of-the-art laboratoriefaciliteter, hvor der er mulighed for at bruge elektron- og røntgenmikroskopi og på den måde opnå en større forståelse af SiC. På Center for Industriel Elektronik er det desuden muligt at lave testsystemer og fremprovokere fejlene. Det er tanke, at hvis forståelsen af SiC øges, så kan effektiviteten i f.eks. passive komponenter også øges. 

PE-Region Platform-projektet løber over tre år og er finansieret af Interreg 5A og Region Syddanmark.

Redaktionen afsluttet: 24.04.2020