Skip to main content
DA / EN

CIE har en stærk mission for at fremme elektrificering, digitalisering og energieffektivitet ved at foretage brobygning mellem anvendt forskning, teknologiudvikling til bæredygtig udvikling samt innovation. Et stærkt fokus er lagt på udviklingen af næste generation af elektronik, såsom aktive og passive komponenter, effektelektroniske indretninger, EMC og intelligente systemer.

CIE bidrager til at opfylde følgende seks af FN’s i alt 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

 • Verdensmål 3 – SUNDHED OG TRIVSEL

  SUNDHED OG TRIVSEL understøttes af forskning inden for akustik og støjreduktion FN-mål, støj er en af de vigtigste faktorer i miljøforurening og arbejdsmiljø.

 • Verdensmål 7 – BÆREDYGTIG ENERGI

  BÆREDYGTIG ENERGI understøttes af udviklingen af smarte og funktionelle materialer til bedre opsamling og lagring af grøn energi, f.eks. solceller, piezoelektriske transducere og katalyse. Vores arbejde med elektronikafkøling samt termisk energi og termisk styringssystemer vil også bidrage direkte til at nå dette FN-mål ved at forbedre energieffektivitet og øge andelen af ​​vedvarende energi.

 • Verdensmål 8 – ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

  ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST understøttes af uddannelse af et stigende antal kompetente ingeniører, der skal være med til at løse fremtidens udfordringer i alle livets aspekter. De fleste ingeniører, der dimitterer fra SDU Sønderborg, bliver boende i området og bidrager således til de lokale virksomheders økonomiske vækst og overlevelse. Desuden effektelektronik er en af de centrale industrier for at skabe nye job.

 • Verdensmål 9 – INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

  INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR understøttes af udviklingen af innovative løsninger, der gennem samarbejde med industrielle partnere fører til nye produkter. CIE tilfører akademiske kompetencer til den industrielle infrastruktur, og den synergi, der herved opstår, sætter skub i udviklingen af ny bæredygtig infrastruktur i hele samfundet.

 • Verdensmål 11 - BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

  BÆREDYGTIGE BYER OG FÆLLESSKABER understøttes af forskning i kraftelektroniske systemer til e-mobilitet for at reducere CO2-emission og forbedre indre byklima. Desuden arbejder vi på støjreducerende tiltag inden for og uden for bygninger og arbejdspladser for at skabe mere stille bybilleder.

 • Verdensmål 13 - KLIMA-INDSATS

  KLIMA-INDSATS understøttes af forskning i moderne strømhalvledere og nye inverter-topologier for at forbedre effektiviteten af effektkonvertering og dermed spare energi. Derudover ser vi på nye applikationer til at udvide brugen af vedvarende energi og støtte overgangen til en kulstoffri verden. Dette for eksempel ved at bruge elektricitet og brint fra grønne kilder til både transport og boligsektoren.

Institut for Mekanik og Elektronik Syddansk Universitet

 • Alsion 2
 • Sønderborg - DK-6400
 • Telefon: +45 6550 1630

Sidst opdateret: 13.03.2023