Skip to main content

Mål

Mission

Missionen for Center for Grundskoleforskning er at skabe det gode børneliv gennem undervisning og skoleudvikling i en bæredygtig verden.

Vision

Visionen er at forske, udvikle og være i tæt dialog med professionshøjskoler, nationale videncentre, andre universiteter og grundskolesektoren:

  • Om didaktiske, ledelses- og almenpædagogiske aspekter af grundskolen.
  • Med grundskolens mange aktører, heriblandt skoleledere, lærere, elever, forældre, og læreruddannere.
  • For at grundskolen øger kapaciteten til at analysere og handle på centrale samfundsmæssige og kulturelle udfordringer.

Milepæle og aktiviteter

Center for Grundskoleforsknings milepæle de første tre år frem til 2023 retter sig mod grundskoleforskning og udvikling af uddannelse og undervisning.

Forskning:

  • Én milepæl for forskning er at lave en række forskningsprojekter, der skaber nye innovative koblinger mellem de faglige forskningsmiljøer, der allerede findes på SDU og blandt vores partnere, og som der kaldes på i praksis.
  • En anden milepæl er at samarbejde om at kvalificere og vejlede ph.d.-studerende støttet af Ph.d.-rådet og andre fonde.
  • En tredje milepæl er at arbejde på 1-2 EU-projekter.

Centeret har i høj grad forudsætningerne for at nå disse forskningsmilepæle. På SDU har vi en række stærke uddannelsesforskningsmiljøer inden for bestemte fagdidaktikker - fx naturfag, dansk og fremmedsprog. Ligeledes har vi styrker inden for almendidaktisk og -pædagogisk forskning på tværs af fag og på skoleniveau, fx bevægelse og læring, leg og læring, læsning og skrivning på tværs af fag, interkulturel pædagogik samt skoleledelse.  Inden for samme og andre felter har vores partnere stærke forskningskompetencer.

Uddannelse og undervisning:

  • En milepæl er at igangsætte samarbejdsprojekter og -forløb med fokus på uddannelser og undervisning.
  • En anden milepæl for uddannelsesudvikling er at kortlægge samarbejdsmuligheder mellem SDU og UC’ere om uddannelses- og undervisningsudvikling

Historisk har undervisning på universitetsuddannelser og læreruddannelser været meget adskilte verdener, og de har rettet sig mod relativt adskilte kredsløb (grundskole og ungdomsuddannelse). Det har nu i nogle år været delvist i opbrud, og der laves diverse forsøg med samarbejder, der overskrider traditionelle grænser. Det kan fx være så konkret som at kvalificere valgfagsundervisning på læreruddannelser ved at invitere forskere fra SDU til at understøtte undervisningen, hvilket vi har gode erfaringer med. Center for Grundskoleforskning ønsker at afsøge mulighederne for yderligere samarbejde om uddannelse og undervisning ud fra grundlæggende spørgsmål som: Hvordan forskningsbaseres læreruddannelse, hvilken forskning kalder læreruddannelse på, og på hvilken måde kan vi trække på hinandens viden og kompetencer?

Del af SDU’s Strategi 

Center for Grundskoleforskning er forankret i FN's verdensmål, som SDU og flere af centerets partnere eksplicit tager udgangspunkt i. Center for Grundskoleforskning adresserer igennem FN’s verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse alle 17 verdensmål. Et af centerets første projektinitiativer fokuserer på bæredygtighed.

Sidst opdateret: 04.10.2021