Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

Center for Fælles Beslutningstagning (CFFB) er placeret på Sygehus Lillebælt i Vejle. CFFB er et forsknings- og kompetencecenter, der arbejder med en praktisk tilgang til begrebet 'fælles beslutningstagning'. Centeret har til opgave at forske i og implementere fælles beslutningstagning i den kliniske praksis gennem samarbejde med patienter, klinikere og beslutningstagere.

Centeret har siden opnået stor viden om og erfaring i fælles beslutningstagning samt udviklet, testet og evalueret beslutningsstøtteværktøjer.

Center for Fælles Beslutningstagning vil som led i en kulturændring til patientcentreret behandling:

 • Facilitere implementering af fælles beslutningstagning i klinisk praksis
 • Igangsætte multidisciplinære og tværorganisatoriske forskningsprojekter inden for området
 • Udbrede viden om fælles beslutningstagning

Center for Fælles Beslutningstagning har dermed fokus på tre hovedområder, som bidrager ligeligt til centerets aktiviteter og mission.

CFFB har følgende fokusområder for forskningen:

 • Effekt af beslutningsstøtteredskaber
 • Social ulighed i sundhed og sundhedskompetencer
 • Pårørende og fælles beslutningstagning
 • Implementeringsforskning

Andre initiativer 

 • Videreudvikling af beslutningsstøtteværktøjer, herunder at undersøge effekten af et online-værktøj sammenlignet med et papirbaseret værktøj til brug under samtalen mellem patient og kliniker
 • Fokus på patientinvolvering med sigte på at øge patienters viden om og engagement i fælles beslutningstagning
 • Udvikling af metoder til måling af fælles beslutningstagning
 • Undersøgelse af klinikeres syn på fælles beslutningstagning

Organisering af forskning i fælles beslutningstagning

Der er udpeget et advisory board bestående af nationale og internationale eksperter i fælles beslutningstagning, patientcentreret behandling og kommunikation samt patient/pårørende-repræsentanter. Centret har også en intern, tværfaglig forskningsgruppe og en stor international kontaktflade. 

Seniorforskere, professorer, Ph.d.-studerende, projektledere og –sygeplejersker er tilknyttet centeret med Karina Dahl Steffensen som hovedansvarlig for forskningen.

 

Oversigt over vores publikationer

Sidst opdateret: 25.09.2023