Skip to main content
DA / EN

Samarbejde

Om samarbejde ved Brugerperspektiver og Borgernære indsatser

Om samarbejde ved IST

Forskerne ved Institut for Sundhedstjenesteforskning samarbejder ofte med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere. Medarbejderne analyserer sygelighed og sundhed i forhold til både patient, befolkning og samfund. Analyser sker under anvendelse af for eksempel registre, blandt andet Det Danske Tvillingregister.

Herudover gennemføres der undersøgelser af lægemidler og andre fremmedstoffers effekter og virkningsmekanismer samt analyser af anvendelsen af resurser i vores sundhedsvæsen samt kvaliteten af de ydelser der tilbydes. Endeligt vurderes forebyggelses- og interventionsstrategier.

Overordnet forskes der på grænsefladen mellem borger, patient og behandlingssystem med det mål at bidrage til at forbedre menneskers sundhed. Forskningen ved instituttet strækker sig fra cellebiologi til samfundsøkonomi og vi krydser gerne gamle faggrænser for at skabe helhed i behandling og forebyggelse.