Skip to main content
DA / EN

Brugerperspektiver

 I forskningsgruppen Brugerperspektiver er det vores mål:

 • at give brugere - patienter, sundhedspersonale og borgere - en stemme i sundhedsvæsnets forskning, uddannelse og innovation
 • at afdække brugeres erfaringer med sygdom og sundhed og integrere denne viden i klinisk praksis og i forskning
 • at skabe viden der kan bidrage til at borgeren i sit møde med sundhedsvæsnet får de bedste betingelser for at træffe beslutninger om egen behandling og sundhed

Dette gør vi ved at arbejde med brugerperspektiver i sundhedsvæsnets opgaveløsninger, herunder:

 • at brugeres synspunkter er væsentlige som udgangspunkt for en given intervention og for forskningsprojekter
 • at have fokus på sårbare og marginaliserede borgere i deres møde med sundhedsvæsenet
 • at involvere brugere i planlægning, gennemførelse og evaluering af forskningsprojekter
 • at give brugeren en egen stemme på tværs i planlægning, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet fra almen praksis over hospitaler til kommunernes borgernære sundhedsindsatser
 • at involvere brugere i planlægning og gennemførelse af sundhedsuddannelser

Vores forskning har udgangspunkt i følgende forskningsprogrammer:

Brugerperspektiver

 • Herunder en række projekter der afdækker  borgere, patienter, pårørende og sundhedsprofessionelles perspektiver på og i mødet med sundhedsvæsenet.

Brugerinddragelse

 • Herunder en række projekter der inddrager brugerne i nogle eller alle forskningsfaser.

Sundhedspraksis

 • Herunder projekter der afdækker relationsbaseret omsorg og livsfænomenernes betydning for det enkelte menneske, i mødet med sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenets organisering

 • Herunder en række tværsektorielle og tværfaglige projekter der afdækker konsekvenser for brugerne og deres reaktioner på ændringer i sundhedsvæsenets organisering.
 

Sidst opdateret: 21.06.2023