Skip to main content
DA / EN

Forskningsgruppen for Aktivitetsvidenskab

Det gør vi ved:

 • at udforske menneskers meningsfulde aktiviteter i de sociale, materielle og kulturelle sammenhænge, hvor hverdagslivet foregår
 • at bidrage til og udvikle teori og metoder til at forstå og forklare meningsfuld aktivitet i forhold til sundhed og hverdagsliv
 • at udvikle, afprøve, evaluere og implementere aktivitetsbaserede og/eller aktivitetsfokuserede undersøgelsesredskaber og interventioner målrettet forskellige grupper af mennesker
 • at bidrage med aktivitetsperspektivers betydning for sundhed og menneskeligt liv til sociale og sundhedsfaglige indsatser
 • at samarbejde med borgere og andre relevante aktører på tværs af sektorer

Vores forskning tager afsæt i:

 • aktivitetsvidenskab, ergoterapi og hverdagslivsteori, herunder antagelser om at
  • menneskers sundhed fremmes gennem deltagelse i meningsfuld aktivitet
  • mennesker skaber mening gennem aktivitet i hverdagen
  • aktivitet forstås som socialt og kulturelt situeret og foranderlig i tid og sted
  • aktivitet både kan være en kilde til forandring og et mål i sig selv

Vi har forskningsprogrammer og projekter indenfor følgende overordnede emner:

 • Aktivitet, handling og samhandling som middel til at fremme forandring, og sundhed, samt mindske social ulighed
 • Almindelig Daglig Levevis (ADL) hos mennesker med kroniske tilstande
 • Menneskelig aktivitet, livsfaser, udvikling og læring
 • Hverdagsliv med livstruende sygdom (som kræft eller neurodegenerative sygdomme), rehabilitering og palliation 
 • Livsstil, social aktivitet, sundhedsfremme og forebyggelse

Vores forskning går på tværs af menneskers livsforløb, fra børn, til unge, voksne og ældre og på tværs af sygdomsgrupper. Forskningen retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, habilitering, rehabilitering og palliation, primært i det danske sundhedsvæsen.

 

 

Sidst opdateret: 21.06.2023