Skip to main content

Samarbejdspartnere i GALAXY og MicrobLiver mødtes i København

30.04.2020

FLASH er ansvarlig for fire af de kliniske studier i de to europæiske projekter GALAXY og MicrobLiver . To af studierne er allerede færdige, og de har ind til videre gjort os klogere på nye biomarkører som kan bruges til diagnose og prognose af arvæv i leveren (fibrose), leverbetændelse og fedtlever.

To af studierne er stadig i gang, og de undersøger begge, om en ændring i tarmens bakterielle miljø kan være et led i hindringen af dannelsen af arvæv i leveren.

Stop-arvæv-studiet undersøger, om det tarmvenlige antibiotikum Rifaxamin over tid vil kunne genskabe en normal tarmflora og genopbygge tarmfloraen ved patienter med alkoholrelateret arvæv i leveren. Tanken er, at genopbygningen af en hensigtsmæssig tarmflora vil fungere som en effektiv barrier mellem leveren og tarmens bakterier ved patienter med arvæv i leveren. Dermed stoppes dannelsen af arvæv i leveren, og på sigt hindres udviklingen af skrumpelever.

Ernæringsdrik-studiet undersøger, hvad der er det bedste kosttilskud til mennesker med alkoholrelateret kronisk leversygdom: Et probiotikum til medicinske formål (Profermin®), der fremmer udviklingen af gode bakterier i tarmfloraen eller en ernæringsdrik (Fresubin®), der indeholder den optimale sammensætning af energi og protein.

Formålet med projektmødet var, at få en status på hvad samarbejdspartnerne i øjeblikket arbejder på, hvilke arbejdsopgaver der er afsluttet, og diskutere planer for projektets sidste fase med hensyn til dataanalyse og planer for publikationer.

GALAXY projektet er finansieret af EU (bevillingsnr. 668031)