Skip to main content

Ny på SDU - messe

”Ny på SDU” - messe, som skal skabe øget synlighed hos de nye studerende og give dem kendskab til vejledningsmulighederne i Fællesområdet samt information om tilbud forankret på SDU

Udfordring:
De studerende efterlyser bedre overblik over, hvem de skal gå til, når de har brug for hjælp og vejledning.  

Beskrivelse af indsats:
”Ny på SDU” - messe vil blive afholdt onsdag d. 23. oktober 2019. Messen vil indeholde stande og oplæg.

Formål:
Formålet er at skabe øget synlighed hos de nye studerende og give dem kendskab til vejledningsmulighederne i Fællesområdet samt information om tilbud forankret på SDU.

Status og opfølgning:
Messen afholdes onsdag d.23. oktober 2019 kl. 14-17.

Umiddelbart efter messens afholdelse vil tiltaget evalueres.

Ansvarlig:
VejledningsCentret:
vejledning@sdu.dk

Kontaktpersoner:
Bjarne Lind Christensen, Christina Therese Brøkker-Knudsen og Mikkel Storm Sørensen 
 

Supplerende bemærkninger:
Tiltaget er et samarbejde mellem Studieservice og Biblioteket.

Status august 2020:
Messen blev afholdt i oktober og havde deltagelse af 11 afdelinger fra SDU og seks studenterorganisationer fra SDU.

Antallet af studerende, der deltog i messen, var meget svingende. Til tider var der velbesøgt, til tider var der stort set ingen besøgende. Det betød også at der ikke var tilhørere til alle oplæg.
Grundet de manglende besøgende gentages messen ikke i efteråret 20. Der ses til gengæld ind i, om en øget deltagelse af SDU organisationer på studiestartsmessen kunne være en mulighed.