Skip to main content

Visecenterets Tekstsamling

Visecenterets Tekstsamling – en adgang til folkeligsange og viser.
    
Syddansk Sang- og Visecenter var et flerårigt forsknings- og formidlingsinitiativ, der havde som målsætning at bygge bro mellem forskning og bibliotek indenfor vise- og sangkulturen. Det findes ikke længere som fysisk center, men de mange materialer er stadig bevaret på tryk og i form af indspilninger, der kan bestilles via universitetsbiblioteket.

Her er blandt andet:
1. E
n komplet samling af danske visehåndskrifter fra 1500- og 1600-tallet, samt småtryk (skillingsviser), yngre håndskrevne viser og visebøger fra 1800- og 1900-tallet.
2. 
Førstelinjeregistrant, som henviser til placeringen af viser i det omfattende arkiv.
3. 
De komplette sanghæfter, som Ugebladet Tempo og Ugebladet Flittige Hænder udgav i midten af det 20. århundrede.
4. E
n digitaliseret samling af optagelser på kassettebånd med levende sang og erindringsfortællinger, en vigtig faktor i forskningen i folkelig tradition.
5. 
Karl Clausens sanghistoriske samling.

Hvordan får jeg fat i materialet?
Samlingen opbevares i bibliotekets kældermagasin og skal derfor bestilles.
Søg i Visecenterets Tekstsamling

 

Kontakt:

Har du spørgsmål vedr. samlingen, så skriv til: SpecialCollections@bib.sdu.dk

Nodehæfte - Rara musik L46.16

Sidst opdateret: 18.06.2024