Skip to main content

K. Hansens Bibliotek

K. Hansens Bibliotekca. 30.-35.000 bind, primært dansk landbrugshistorie og beslægtede emner.
    
Kristian Hansen (1858-1941) var landbrugskandidat, statskonsulent i planteavl og landbrugshistoriker. Hans samling er en af landets største enkeltmandssamlinger, og indeholder primært værker inden for det landbrugsfaglige område. Samlingen har også en stor andel historiebøger, blandt andet et stort udvalg af bøger om Struense og dennes tid. Statskonsulent Hansens store interesse var dog den danske landbrugshistorie, og inden for dette område er samlingen nærmest komplet for udgivelser frem til 2. verdenskrig.
    Der findes i samlingen også værker indenfor en række andre emner, heriblandt topografi, litteratur, opslagsværker, lovgivningsstof etc.
, ligesom man også finder en del gamle og sjældne værker, de ældste fra 1400-tallet. Samlingen er ikke færdig-katalogiseret, men der findes en liste over næsten 2.000 af samlingens ældste og mest værdifulde værker.

Tilgængelighed
Samlingen er tilgængelig efter Syddansk Universitetsbiblioteks almindelige udlånsregler.

Søg i K. Hansens samling.

Læs mere om Kristian Hansen i Dansk Biografisk Leksikon.
Eller i B.J. Kristensen: Statskonsulent K. Hansen. En af landbrugets mænd og hans bøger. Fra Ribe Amt. 2011, 73-92.

Sidst opdateret: 19.02.2024