Skip to main content

Fyens Stiftsbibliotek

Fyens Stiftsbibliotek (1813), ca. 15.000 bind, trykt materiale ca. 1500-1900. Overdraget til Odense Universitetsbibliotek 1970.
      Fyns biskop, Frederik Plum (1760-1834), tog kort efter sin tiltræden i 1811 hovedinitiativet til et fynsk videnskabeligt bibliotek, og fulgte dermed udviklingen i landets øvrige stifter. Han donerede selv en betydelig mængde litteratur, og hans eksempel blev fulgt af en lang række af stiftets præster og godsejere. Efterhånden fik humaniora, særligt de teologiske og historiske emner, overvægt. Samlingen blev fra 1925 administreret af Odenses Centralbibliotek. I midten af 1900-tallet blev en del af biblioteket bortsolgt, og anskaffelser ophørte helt i 1963. Indeholder bl.a. gårdejer Morten Nielsen Vesterdals Grundtvigsamling, samt en del kort og stik.

Hvordan får jeg fat i materialerne?

Samlingen opbevares i bibliotekets kældermagasin og skal derfor bestilles.
Søg her: Fyens Stiftsbibliotek
Katalog over Fyens Stiftsbibliothek (1902), Johnsen, O., Odense - bestil her

Nogle materialer er kun til brug på overvågede læsepladser / Forskningslæsesalen. Den resterende del af samlingen er tilgængelig for udlån efter SDUB’s almindelige låneregler.


Vil du vide mere?
Læs mere om Fyens Stiftsbibliotek i disse udvalgte materialer:

  • Fyens Stifts Landemode-Act for Aaret 1847Jensen, N.: Efterretning om Fyens Stiftsbibliotek fra dets Stiftelse 1813 til Landemode 1847.
  • Nielsen, Torben: "Fyens Stiftsbibliotek", i: Nielsen, Torben (red.): Odenses Bibliotekshistorie. Odense Universitetsbibliotek (1990).

Se også Guvernørbiblioteket

Kontakt
Har du spørgsmål vedr. samlingen, så skriv til:  SpecialCollections@bib.sdu.dk

 

Sidst opdateret: 24.05.2024