Skip to main content

Guvernørbiblioteket

Guvernørbiblioteket er en bogsamling, der stammer fra Christian VIII’s håndbibliotek på Odense Slot. Den overgik til Odense Universitetsbibliotek i 1972.
   Christian VIII var som tronfølger guvernør på Fyn. Her oprettede han et lille privat bibliotek på Odense Slot. Da han blev konge, blev hans private bibliotek lagt sammen med Det Kongelige Bibliotek i København. Dette resulterede i en del dubletter, som blev fordelt mellem tre større biblioteker rundt i landet, herunder det på Odense Slot.
   Omkring 1850 blev biblioteket overdraget fra kongen til Fyns Stift, så det kunne fungere som et centralbibliotek for hele stiftet. Fra 1940 stod samlingen på Møntergården, hvorefter den i 1972 blev overført til Odense Universitetsbibliotek. Sammen med bøgerne, overtog Odense Universitetsbibliotek en række håndskrevne kataloger over samlingen.
   Samlingen indeholder værker indenfor alle fag, dog med en særlig vægt på sprog, litteratur, kunst, historie og geografi. Foruden bøger indeholder samlingen kort og billedeværker.

Læs mere om Guvernørbiblioteket her:
Nielsen, Torben F. Odense Bibliotekshistorie. Odense: Odense Universitetsforlag, 1990.

Sidst opdateret: 19.02.2024