Adgangskrav og optagelse

Du kan søge optagelse på tilvalget i Marketing, Branding og Kommunikation, hvis du går på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for tilvalg indgår, og du desuden har bestået Dansk A.

Begrænset antal pladser

Der er et begrænset antal pladser på tilvalget. Du skal derfor vedlægge en motiveret ansøgning, når du søger. Den bruger vi til at udvælge de bedste ansøgere, hvis vi ikke har plads til alle.

Motiveret ansøgning

Formålet med den motiverede ansøgning er at finde de bedst egnede og mest motiverede ansøgere ud fra en vurdering indenfor tre områder:

  • Motivation for valg af uddannelsen
  • Viden om uddannelsen
  • Refleksion

Ansøgningen bør fylde omkring en side og bør forklare, hvorfor du er egnet til og motiveret for at gennemføre uddannelsen.

Læs mere om optagelse på tilvalg/sidefag

Søg ind på tilvalg/sidefag

Husk at søge senest 1. maj, hvis du skal starte tilvalg eller sidefag til sommer

Søg nu