Skip to main content

Du kan søge optagelse på tilvalget i Marketing, Branding og Kommunikation, hvis du går på en bacheloruddannelse, hvor muligheden for tilvalg indgår, og du desuden har bestået Dansk A.

 

Begrænset antal pladser

Der er et begrænset antal pladser på tilvalget. Hvis vi ikke kan optage alle ansøgere, udregner vi et gennemsnit af de fag, du har bestået på din bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. Derefter optager vi de ansøgere, der har det højeste gennemsnit.  

Læs mere om optagelse på tilvalg/sidefag