Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Sidefaget i Informatik har et samlet omfang af 120 ECTS. De første 45 ECTS er på bachelorniveau, og de sidste 75 ECTS er på kandidatniveau.

Du kan vælge at stoppe sidefaget efter bachelordelen. I så fald opnår du ikke undervisningskompetence i informatik på gymnasialt niveau, men en grundlæggende faglig kompetence i fagets kernefaglighed.

Bachelordelen af sidefaget i Informatik har et omfang af 45 ECTS, som er fordelt over 2 semestre.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Kandidatdelen af sidefaget i Informatik har et omfang af 75 ECTS og indebærer at din kandidatuddannelse bliver forlænget fra 120 til 150 ECTS.

Sidefaget består af nedenstående kurser. Kontakt venligst lektor Luís Cruz-Filipe på lcf@imada.sdu.dk for at aftale et studieforløb der hænger sammen med dit centrale fag.

Efterårskurser

Forårskurser

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en bachelorstuderende på 5. semester, som har sidefag i Informatik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Diskrete metoder til datalogi (forelæsning)


Kl. 10-11
Introduktion til programmering (forelæsning)
Kl. 10-12
Diskrete metoder til datalogi (eksaminatorium)

Kl. 12-13
Introduktion til programmering (forelæsning)


Kl. 12-14
Diskrete metoder til datalogi (forelæsning)

Kl. 14-16
Diskrete metoder til datalogi (eksaminatorium)