Skip to main content
DA / EN

Kort om Erhvervsøkonomi (sidefag)

Sidefaget i erhvervsøkonomi på bachelorniveau giver dig en god basis indenfor erhvervsøkonomi og kompetencer til at anvende metoder og teorier til at analysere forskellige problemstillinger indenfor funktionsområderne marketing og regnskab.

Med en gennemførelse af det tilsvarende sidefag på kandidatniveau, vil du opnå en bred viden om disciplinerne organisation, internt regnskab samt strategi. Sidefaget er til dig, som brænder for at undervise indenfor erhvervsøkonomi på de gymnasiale uddannelser.
 

Sidefagets opbygning

Sidefaget i erhvervsøkonomi består af et centralt fag og et sidefag, hvor det centrale fag udgør hovedvægten på uddannelsen, og sidefagets fag eller fagelementer på bachelor-og kandidatuddannelsen udgør mindst 90 ECTS-point.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet  kandidat opnår du en undervisningskompetence indenfor erhvervsøkonomi, hvor du er kvalificeret til at varetage stillinger i undervisningssektoren.

Læs mere om jobmuligheder.

Derfor skal du læse Erhvervsøkonomi

Med en uddannelse i sidefag i erhvervsøkonomi opnår du en bred viden og undervisningskompetence indenfor erhvervsøkonomi. Sidefaget giver dig mulighed for beskæftigelse i undervisningssektoren: 

  • Underviser på handelsskole
  • Underviser på alment gymnasium
  • Underviser på teknisk gymnasium
  • Underviser i den frivillige sektor