Skip to main content
DA / EN

På en række bacheloruddannelser (find din bacheloruddannelse) skal du vælge et tilvalg eller sidefag på dit tredje studieår. Det giver dig en bredere faglighed, og gør dig i stand til arbejde med en problemstilling fra flere faglige vinkler.

Tilvalg findes kun på bachelorniveau. Sidefag kan du fortsætte med videre ind i en kandidatuddannelse, hvis du har lyst til det.

Bliv specialiseret i britisk og amerikansk kultur

Formålet med sidefaget i Engelsk er at indføre dig i væsentlige dele af et fuldt Engelskstudium på både BA- og KA-niveau. Målet er, at du bliver i stand til at varetage erhvervsfunktioner, som kræver indgående kendskab til det engelske sprog såvel som til de engelsksprogede områders litteratur, historie og kultur. Det kan være i det private erhvervsliv, særligt kreative jobs der involverer kommunikation og formidling, men især i offentligt regi, primært som underviser på et gymnasium eller tilsvarende uddannelsessammenhænge. På sidefaget uddybes dit grundlæggende kendskab til engelsk, både skriftligt og mundtligt. Du lærer at sætte dig ind i og formidle komplicerede problemstillinger inden for især britisk og amerikansk kultur, sprog, litteratur og samfundsforhold, med fokus på resten af den engelsksprogede verdens kulturer (såsom Sydafrika, Canada og Australien) samt engelsk som vor tids internationale sprog.

Dine uddannelsesmuligheder med sidefag i Engelsk

Sidefaget er tilrettelagt med henblik på at indgå i en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område eller ved andre hovedområder ved universitetet eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. NB! Hvis du har centralt fag inden for biologi, matematik, datalogi, fysik, idræt, kemi eller samfundsfag og har valgt eller tænker på at vælge engelsk som tilvalg, skal du være opmærksom på, at tilvalget på kandidatuddannelsen vil blive udvidet med 30 ECTS. Dette medfører, at din kandidatuddannelse bliver på i alt 2½ år (150 ECTS). Studietidsforlængelsen på 30 ECTS er SU-berettiget. Bachelorstuderende i Amerikanske Studier kan ikke vælge Engelsk som tilvalg.

Derfor skal du læse...

  • Du bliver undervist af internationalt anerkendte forskere i de centrale områder, der er en del af et fuldtidsstudium på Engelsk.
  • Du får et grundlæggende kendskab til britisk og amerikansk kultur- og sprogforståelse.  
  • Du vil bedre kunne forfølge en international karriere i hele den engelsksprogede verden.

 

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram