Skip to main content

Environmental and Resource Management

Studiet er designet til erhvervsledere, som må overveje de miljømæssige effekter af deres beslutninger og udvikle konkurrencefordele inden for en økologisk begrænset verden. Uddannelsen retter sig også mod ledere inden for miljøområdet, som har brug for erhvervskompetencer, og som har brug for en kombination af naturvidenskabelige, tekniske og økonomiske færdigheder til at løse miljømæssige problemer.

bliv klogere på uddannelsen på den engelske side

Kort om studiet

Er du interesseret i at opnå analytiske og empiriske færdigheder til at løse morgendagens miljøproblemer? Er du interesseret i at finde balancen mellem miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige interesser? Mener du også, at langsigtede miljømæssige løsninger må bygge på naturvidenskab, teknologi og samfundsvidenskab?

Så er kandidatuddannelsen Environmental and Resource Management (miljø og ressource management-uddannelsen) værd at overveje.

Uddannelsen er udformet, så den studerende gennem analyser og viden om ressourcer og miljø bliver i stand til at afdække problemer, foreslå relevante løsninger og overvåge deres gennemførelse.


Da uddannelsen udbydes på engelsk i et internationalt studiemiljø, kan du læse mere om uddannelsen på den engelske side

Info Flyer

Read more about the programme

CLICK HERE

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 13.08.2021