Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Matematik varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre. Uddannelsen kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

Den et-faglige kandidatuddannelse i Matematik er især for dig, der ønsker at specialisere dig inden for et matematisk forskningsområde og/eller lave et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

Den to-faglige kandidatuddannelse med Matematik som centralt fag er for dig, som ønsker at fortsætte med både Matematik og dit sidefag på din kandidatuddannelse.

Du kan se oversigter over uddannelsens opbygning i studieforløbsdiagrammerne nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammerne bedst i liggende format.

Specialiseringer

Hver specialisering består af en række anbefalede valgfri kurser og projekter, som vi anbefaler, at du vælger imellem, hvis du ønsker at specialisere dig inden for det pågældende forskningsområde.


Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidatuddannelsen i Matematik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Sandsynlighedsteori (forelæsning)

Kl. 8-10
Funktional analyse (forelæsning)
Kl. 12-14
Funktional analyse (eksaminatorium)


Kl. 10-12
Sandsynlighedsteori (forelæsning)
Kl. 10-12
Sandsynlighedsteori (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Grafteori (forelæsning)

Kl. 12-14
Funktional analyse (forelæsning)

Kl. 12-14
Grafteori (forelæsning)


Kl. 14-16
Grafteori (forelæsning)


Kl. 14-16
Sandsynlighedsteori forelæsning)
 
Kl. 16-18
Matematikkens historie (forelæsning)