Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen i Matematik varer 2 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre. Uddannelsen kan læses enten som en et-faglig eller som en to-faglig uddannelse.

På den et-faglige kandidatuddannelse i Matematik kan du specialisere dig inden for et matematisk forskningsområde efter eget valg og/eller lave et virksomhedsprojekt som en del af din uddannelse.

Du kan se en oversigt over uddannelsens opbygning nedenfor, i diagrammet over det anbefalede studieforløb. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Den to-faglige kandidatuddannelse med Matematik som centralt fag er for dig der har kombineret Matematik med et sidefag på din bacheloruddannelse, og som ønsker at fortsætte med begge fag på din kandidatuddannelse.

Matematikdelens opbygning afhænger af dit sidefag.

Du kan se en oversigt over uddannelsens opbygning nedenfor, i diagrammet over det anbefalede studieforløb. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Specialiseringer

Hver specialisering består af en række valgfag som vi anbefaler, at du vælger imellem hvis du ønsker at specialisere dig inden for det pågældende forskningsområde.


Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af kandidatuddannelsen i Matematik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Sandsynlighedsteori (forelæsning)

Kl. 8-10
Funktional analyse (forelæsning)
Kl. 12-14
Funktional analyse (eksaminatorium)


Kl. 10-12
Sandsynlighedsteori (forelæsning)
Kl. 10-12
Sandsynlighedsteori (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Grafteori (forelæsning)

Kl. 12-14
Funktional analyse (forelæsning)

Kl. 12-14
Grafteori (forelæsning)


Kl. 14-16
Grafteori (forelæsning)


Kl. 14-16
Sandsynlighedsteori forelæsning)
 
Kl. 16-18
Matematikkens historie (forelæsning)