Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Der er gode og alsidige jobmuligheder for færdiguddannede kandidater i fysioterapi. Størstedelen af de uddannede kandidater forventes at finde ansættelse indenfor hospitalsvæsenet, kommuner og den private sektor.

Derudover vil de kunne finde ansættelse som undervisere i uddannelsessektoren (som kliniske undervisere, lektorer i fysioterapi eller lign.), samt som konsulenter i den offentlige sektor, i interesseorganisationer og private firmaer med behov for ekspertise indenfor fysioterapirelevante områder. Endelig vil kandidater i fysioterapi kunne påbegynde en forskeruddannelse (Ph.d.). 

Kompetencer

Formålet med kandidatuddannelsen i fysioterapi er at kvalificere den studerende til, på et forskningsbaseret grundlag, at evaluere, kvalitetsudvikle og evidensbasere klinisk praksis indenfor de fysioterapifaglige specialer, samt fungere som projektleder på evaluerings- og udviklingsprojekter. Det er vigtigt at den studerende på et akademisk grundlag, udbygger sin faglige viden og kunnen og øger de teoretiske og metodiske kvalifikationer, samt selvstændigheden i forhold til professionsbachelorniveauet.

Kandidatuddannelsen i fysioterapi vil gennem videnskabelig og faglig fordybelse i de fysioterapifaglige specialer, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode kvalificere den studerende til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner, samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Uddannelsen vil desuden kvalificere den studerende til, på baggrund af teoretiske og metodiske kundskaber og færdigheder inden for fysioterapi, at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for de fysioterapifaglige specialer i offentlige og private institutioner og virksomheder, samt i selvstændig praksis.

Kom med en tur til SDU Odense

Løs kliniske og sundhedsmæssige problemstillinger