Skip to main content
DA / EN

Læs mere om uddannelsen på den engelske side.

 

Hvorfor opnår nogle organisationer bedre resultater end deres konkurrenter? Hvordan kan organisationer opretholde et højere præstationsniveau end deres konkurrenter? Kandidatgraden i strategi og organisation giver dig de analytiske kompetencer til at støtte udviklingen af organisationers effektivitet og konkurrenceevne. Studiet favner to områder: strategi og organisation, der hver især inkluderer både analyse og design. Vi fokuserer på, hvordan organisationer skaber og tilegner sig værdi igennem formulering og implementering af strategi samt udvikling af et effektivt organisationsdesign. 

Udviklingen af samhørende strategi og organisation er ofte mere udfordrende end udviklingen af et effektivt teknisk system. Programmet giver dig en struktureret og teoretisk velfunderet måde at gribe opgaven an på. Gennem formidling af teori og praktiske øvelser i programmets mange interaktive elementer giver kandidatgraden i strategi og organisation dig de nødvendige analytiske værktøjer og kompetencer, for eksempel brugen af eksperimenter, til systematisk at støtte beslutninger om en organisations strategi og organisation.

Programmets undervisere tilhører forskningsenheden i strategisk organisationsdesign, en interdisciplinær, international gruppe, som bidrager til forskningen i de internationale top-tidskrifter i strategi- og organisationsforskning.