Skip to main content
DA / EN

Kriterier for points, Odense.

Gældende fra 1. februar 2016 og frem.
(ajourført 29.01.2016

Linje

Kriterium

Point

Linje

Kriterium

Point

Accoun-
ting
and
Finance

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

6

Global
logistics
and
Supply
Chain
Manage
Ment

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

6

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

10 ECTS indenfor regnskab

1

10 ECTS indenfor regnskab

1

5 ECTS herudover indenfor regnskab

1

10 ECTS indenfor finansiering

1

10 ECTS indenfor finansiering

1

Min. karak.10 / Bi statistik el.lign.

1

5 ECTS herudover indenfor finansiering.

1

10 ECTS i virksomhedsøko./ mikroøko.

1

10 ECTS i virksomhedsøko./ mikroøko.

1

5 ECTS indenfor Supply Chain Management

1

Manage-
ment
Accoun-
ting

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

6

Interna-
tional
Business
and
Manage-
ment

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

6

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

Min. 15 ECTS taget i andet land

1

10 ECTS indenfor regnskab

1

5 ECTS i international / global marketing

1

5 ECTS herudover indenfor regnskab

1

10 ECTS i organisationsteori el. strategi

1

10 ECTS indenfor finansiering

1

5 ECTS herudover i organisationsteori el. strategi

1

5 ECTS herudover indenfor finansiering

1

Min. karak.10/ Bi statistik el.lign.

1

10 ECTS i virksomhedsøko./ mikroøko.

1

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

Strategy
and
Organi-
zation

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

5

Interna-
tional
Business
and Law

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

3

10 ECTS indenfor regnskab

1

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

10 ECTS i organisationsteori el. strategi

1

10 ECTS i marketing / forbrugeradfærd

1

5 ECTS herudover i organisationsteori el. strategi

1

10 ECTS i organisationsteori el. strategi

1

Min. karak.10/Bi statistik el.lign.

1

 

 

10 ECTS i virksomhedsøko./ mikroøko.

1

 

 

Brand
Manage-
ment
and Mar-
keting
Commu-
nication

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

4

Commu-
nication
Manage-
ment
and
Leader-
ship

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

5

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

15 ECTS indenfor kvantitativ metode

1

5 ECTS indenfor kvalitativ metode

1

5 ECTS indenfor kvalitativ metode

1

10 ECTS i marketing / forbrugeradfærd

1

10 ECTS i marketing / forbrugeradfærd

1

5 ECTS herudover i marketing / forbrugeradfærd

1

5 ECTS herudover i marketing / forbrugeradfærd

1

 

10 ECTS i organisationsteori el. strategi

1

Marketing,
Globali-
zation
and
Culture

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

5

Interna-
tional
Business
and
Marketing

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

6

Min. 15 ECTS taget i andet land

1

Min. 15 ECTS taget i andet land

1

5 ECTS indenfor kvalitativ metode

1

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

10 ECTS i marketing / forbrugeradfærd

1

10 ECTS i marketing/forbrugeradfærd

1

5 ECTS herudover i marketing / forbrugeradfærd

1

5 ECTS i international/global marketing

1

5 ECTS i international / global marketing

1

10 ECTS i organisationsteori el. strategi

1

Min. karak.10/ Bi statistik el.lign.

1

Manage-
ment of
Innovation
Processes

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

4

Manage-
ment of
People

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

4

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

15 ECTS indenfor kvantitativ analyse

1

10 ECTS i organisationsteori el. strategi

1

10 ECTS i organisationsteori el. strategi

1

5 ECTS herudover i organisationsteori el. strategi

1

5 ECTS herudover i organisationsteori el. strategi

1

10 ECTS i virksomhedsøko./ mikroøko.

1

10 ECTS i virksomhedsøko./ mikroøko.

1

Market Anthropology

Opfyldelse af adgangskrav på forhånd

1

 

Min. 15 ECTS taget i andet land

1

Min. 5 ECTS indenfor kvalitativ metode

1

10 ECTS i marketing

1

5 ECTS i forbrugeradfærd

1

10 ECTS i international/global økonomi

1

Min. karak. 10/B i kvalitativ metode el.lign.

2

Min. karak. 10/B i forbrugeradfærd el.lign.

2

Pladser på den enkelte cand.merc. profil tildeles efter points, hvor ansøgere med flest point vil komme ind først. Tildeling af points sker ud fra et antal kriterier. Hvert kriterium er angivet med point. Opfylder du alle kriterierne for den aktuelle linje, får du det max. antal point, denne linje kan give, eksempelvis vil ”Strategy and Organization” give max 10 point og ”International Business and Law” 6 point. 

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 19.07.2022