Skip to main content
DA / EN

PBA i Business Economics and Information Technology samt PBA i Value Change Management

Nedenstående bacheloruddannelser er adgangsgivende til cand.merc. på Syddansk Universitet under forudsætning af, at specifikke fagområder er indeholdt i uddannelsen i et givet omfang (ECTS). Er der påført specifikke faglige forudsætninger for en given bacheloruddannelse, kan disse være opfyldt som valgfag /valgfagsmoduler på den givne bacheloruddannelse. Er dette ikke muligt, vil forudsætningen for adgang til cand.merc. skulle opfyldes som supplerende aktivitet efter optagelse eller ved at bestå en prøve i det krævede element i forbindelse med studiestarten.

Bacheloruddannelse

Forudsætning om specifikt fagindhold        Uddybning /præcisering
PBA in Business Economics
and Information
Technology
Finansiering, 5 ECTS Opfyldt i studieordninger FØR 2012

Statistik, 5 ECTS
 

 

Yde. metode til dataanalyse,
5 ECTS 

Opfyldt i studieordninger FØR 2012 

PBA i Value Chain Management (VCM) - den fulde 3½ årige udd. Organisation, 5 ECTS

Valgfaget "Organisation and
Continuous Improvement"
opfylder dette

Regnskab, 5 ECTS Valgfaget "General
Accounting",10 ECTS
opfylder dette
Finansiering, 5 ECTS
 

 

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 19.07.2022