Skip to main content
DA / EN

Diplomingeniører (P og GMM)

Nedenstående bacheloruddannelser er adgangsgivende til cand.merc. under forudsætning af, at specifikke fagområder er indeholdt i uddannelsen i et givet omfang (ECTS).

Bacheloruddannelse

Forudsætning om specifikt fagindhold Uddybning /præcisering

Diplomingeniør i produktionsteknik
(P-ingeniør)

Mikroøkonomi, 5 ECTS
Finansiering, 5 ECTS 
Marketing, 5 ECTS

Diplomingeniør i Global
Management Manufacturing(GMM ingeniør)

Mikroøkonomi, 5 ECTS
Finansiering, 5 ECTS
Marketing, 5 ECTS

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 19.07.2022