Skip to main content
DA / EN

BSc oecon., BSc scient.oecon. og HA(jur.)

Nedenstående bacheloruddannelser er adgangsgivende til cand.merc. under forudsætning af, at specifikke fagområder er indeholdt i uddannelsen i et givet omfang (ECTS). Er der påført specifikke faglige forudsætninger for en given bacheloruddannelse, kan disse være opfyldt som valgfag /valgfagsmoduler på den givne bacheloruddannelse. Er dette ikke muligt, vil forudsætningen for adgang til cand.merc. skulle opfyldes som supplerende aktivitet efter optagelse eller ved at bestå en prøve i det krævede element i forbindelse med studiestarten.

 

Bacheloruddannelse 

 

Forudsætning om specifikt fagindhold      Uddybning /præcisering
Bachelor i økonomi, BSc oecon. Organisation, 5 ECTS
Marketing, 5 ECTS
Bachelor i matematik-økonomi, BSc scient.oecon. Organisation, 5 ECTS
Marketing, 5 ECTS
Bachelor i erhvervsøkonomi og jura, HA(jur.)

Organisation, 5 ECTS

Der kan på uddannelsen
vælges mellem organisation og finansiering. Adgang til cand.merc.
kræver begge fagområder

Finansiering, 5 ECTS
Marketing, 5 ECTS

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 21.12.2020