Skip to main content
DA / EN

Designkultur og økonomi samt Europæiske studier

Nedenstående bacheloruddannelser er adgangsgivende til cand.merc. under forudsætning af, at specifikke fagområder er indeholdt i uddannelsen i et givet omfang (ECTS). Er der påført specifikke faglige forudsætninger for en given bacheloruddannelse, skal disse være opfyldt som valgfag /valgfagsmoduler på den givne bacheloruddannelse for at sikre, at bacheloruddannelsen indeholder mindst 75 ECTS indenfor det erhvervsøkonomiske fagfelt.

Bacheloruddannelse

Forudsætning om specifikt fagindhold            Uddybning /præcisering
Design og kulturøkonomi Mikroøkonomi, 5 ECTS Aktuelle erhvervsøkonomiske valgfag /valgfagspakker er godkendt i studienævn for Design og Turisme
Finansiering, 5 ECTS 
Regnskab, 5 ECTS a)
Statistik, 5 ECTS 
Anden erhvervs-økonomi,10 ECTS
Europæiske Studier, Business Track Regnskab, 5 ECTS 
Finansiering, 5 ECTS
Europæiske Studier, andre Tracks Ingen adgang  

a) Krav om regnskab, 5 ECTS er alene gældende for studieordninger for Designkultur og økonomi fra 2013 og frem.
Regnskab indgår i den erhvervsøkonomiske fagpakke som muligt valgfag fra Efteråret 2015 (internt regnskab). Det er også muligt at vælge både internt- og eksternt regnskab, samlet 10 ECTS (anbefales specielt, hvis man overvejer en cand.merc. profil indenfor regnskabs- og finansieringsområdet), i dette tilfælde kan gruppen af ”anden erhvervsøkonomi” nedsættes til 5 ECTS.

 

Studienævn for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 21.12.2020